Coraz więcej wniosków o pozwolenie na broń w Wielkopolsce

i

Autor: Pixabay

Rekordowa liczba podań

Wielkopolska policja zasypana wnioskami o pozwolenie na broń. Tylu podań jeszcze nie było! Kto może dostać zgodę?

2022-10-08 5:17

Policja przyznaje, że tylu wniosków o wydanie pozwolenia na broń w Wielkopolsce jeszcze nie było. W tym roku takich podań wpłynęło zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym. Taki skok, jak wskazuje policja, może mieć związek z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą.

Tylko w tym roku do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wpłynęło ponad 3 tysiące wniosków o pozwolenie na broń, a ta liczba może jeszcze urosnąć do końca roku. Jak podała policja, w 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, organ decyzyjny w sprawie zgody na posiadanie broni, wydał 1800 pozwoleń. Zdecydowana większość wniosków jest rozpatrywana pozytywnie, nawet 95 proc. - jak wynika z danych policji.

- Jak przejrzymy dane z poprzednich lat, to zdecydowanie tylu wniosków, ile mamy w tym roku, nie było - mówi w rozmowie z ESKA Ostrów Piotr Wilkowski, komendant Powiatowej Komendy Policji w Ostrowie Wielkopolskim. - Można stwierdzić, że wpływ na te statystki mają działania wojenne za naszą wschodnią granicą. Pytanie tylko, czy jest to jedyny powód - podkreśla.

Kto może dostać pozwolenie na broń

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pozwolenie na broń? Dokładne wytyczne reguluje "Ustawa o broni i amunicji". Do podstawowych wymogów, jakie spełnić musi wnioskodawca należą:

  • ukończone 21 lat,
  • przedłożenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, wykluczającego choroby i zaburzenia psychiczne, uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
  • miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • uzasadnienie posiadania broni (ważny powód).

- By ubiegać się o wydanie pozwolenia na broń palną trzeba mieć istotny powód - dodaje komendant Wilkowski. - Tym powodem może być na przykład przynależność do koła łowieckiego czy klubu sportowego, który prowadzi dyscypliny związane ze strzelectwem. Jeśli osoba, która chce broń posiadać i spełni wymienione w ustawie warunki, przejdzie pozytywnie postępowanie dotyczące wydania pozwolenia - dodaje

Za ważny powód uznaje się również ochronę osobistą lub ochronę bezpieczeństwa innych osób oraz mienia. Osoba, która otrzyma pozwolenie na broń ma określony czas na jej zakup i 5 dni na rejestrację od momentu nabycia. Pozwolenie wydawane jest na czas nieokreślony, ale co 5 lat dany posiadacz broni musi przedłożyć aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Każde pozwolenie zawiera cel, w jakim zostało wydane, rodzaj i liczbę egzemplarzy broni, której dotyczy, a także informację o tym, czy posiadacz może tę broń nosić przy sobie. Wszystko znajduje się również w legitymacji posiadacza broni.

Kto nie otrzyma pozwolenia na broń?

Ustawa wyklucza też wydanie pozwolenia na broń osobom, co do których występuje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Pozwolenia na broń nie mogą otrzymać osoby, które zostały skazane za przestępstwa związane z przemocą lub osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne w takiej sprawie.

Co ważne, pozwolenie na broń nie jest wymagane w przypadku broni wytworzonej przed 1850 rokiem czy broni alarmowej o kalibrze do 6 mm. Jeśli chcemy kupić kuszę czy łuk, również wymagane jest pozwolenie, jednak to wydawane jest już przez komendanta powiatowego policji. Podobnie jest z bronią białą.

Sonda
Uważasz, że aktualne wymagania do pozwolenia na broń są wystarczające?
„Śledź” i jego kompan zapuszkowani pod Warszawą. Wpadli z ogromną ilością narkotyków
Nasi Partnerzy polecają