DZIURA budżetowa w Koszalinie. Jest ważna decyzja radnych w tej sprawie

2021-01-21 11:06 Bogdan Stech PAP
DZIURA budżetowa w Koszalinie. Jest ważna decyzja radnych w tej sprawie
Autor: Google Maps DZIURA budżetowa w Koszalinie. Jest ważna decyzja radnych w tej sprawie

Do 30 tysięcy sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda wyemituje miasto Koszalin jeszcze w tym roku na sfinansowanie m.in. planowanego deficytu budżetowego. Na emisję zgodzili się radni w czwartek podczas miejskiej sesji. 21 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, dwie nie brały udziału w głosowaniu, a jedna nie uczestniczy w sesji.

Zgodnie z zapisami uchwały, miasto Koszalin (woj. zachodniopomorskie) jeszcze w tym roku wyemituje do 30 tysięcy sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda na łączną kwotę 30 mln zł. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach, każda po 10 mln zł. Będą na okaziciela, nie będą zabezpieczone. Propozycja nabycia poszczególnych serii zostanie skierowana do jednego adresata. Wykup obligacji przez miasto rozpocznie się 2026 r. a zakończy w 2036 r.

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia, a jej wykonanie radni powierzyli prezydentowi Koszalina Piotrowi Jedlińskiemu. W uzasadnieniu do podjętej w czwartek uchwały wskazano, że w budżecie miasta na 2021 r. zaplanowano przychody w wysokości 30 mln zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. „Środki te mają na celu sfinansowanie deficytu budżetu miasta Koszalina na 2021 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – napisano.

Po wcześniejszym przyjęciu przez radnych zmian do tegorocznego budżetu miasta Koszalina plan jego dochodów sięga obecnie ponad 720 mln zł, a wydatki przekraczają 741 mln zł. 

Łódź. Zabójca z placu zabaw zatrzymany! Wpadł w podwarszawskich Łomiankach