Od dzisiaj kontrole drogowe po nowemu! Przeczytaj, co się zmieni od 7 listopada!

2019-11-07 9:26 bs
Alkomat - zdj. poglądowe
Autor: pixabay.com

Kontrole drogowe będą teraz przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy - to tylko jedna z ważnych zmian w przepisach jakie dzisiaj wchodzą w życie. Sprawdźcie szczegóły!

Zachowana została większość obecnie obowiązujących regulacji dotyczących kontroli drogowej. Głównym celem zmian było doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania służb np. policji.

Kontrola w każdym miejscu

Według nowych przepisów: „dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego". Oznacza to, że kontrole drogowe będą mogły być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy.

Dotyczy to zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. 

Ręce trzymamy na kierownicy!

Kontrola drogowa może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń.

W przypadku kiedy funkcjonariusz poleci trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z tych poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. Ten przepis obowiązuje już od wielu lat, nie jest to nowość.

Szybie testy trzeźwości bez legitymowania się

Rozporządzenie rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej.

W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy — tak przewiduje projekt rozporządzenia. Zawarte w nim nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą.