Tajemnicza darowizna 10 mln zł na Centrum Muzyki w Krakowie. Wyjaśnienia miasta

i

Autor: Urząd Miasta Krakowa Wizualizacja Centrum Muzyki w Krakowie.

Co się stało z pieniędzmi?

Tajemnicza darowizna 10 mln zł na Centrum Muzyki w Krakowie. Wyjaśnienia miasta

2023-03-07 14:52

Krakowski samorząd wyjaśnił, co się stało z pieniędzmi, które zostały przekazane przez anonimowego darczyńcę na budowę Centrum Muzyki. Chodzi o niebagatelną kwotę 10 milionów złotych. Z wyjaśnień samorządu wynika, że środki nie "zniknęły", lecz trafiły do Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. To ta jednostka jest odpowiedzialna za budowę Centrum Muzyki oraz infrastruktury towarzyszącej obiektowi.

Kraków. 10 milionów złotych na budowę Centrum Muzyki. Co się stało z pieniędzmi?

W związku z wątpliwościami dotyczącymi darowizny w wysokości 10 milionów złotych, którą w lutym 2021 roku Kraków otrzymał od anonimowego darczyńcy z przeznaczeniem na budowę Centrum Muzyki, miasto przedstawiło wyjaśnienia dotyczące wykorzystania tych środków. Początkowo zdecydowano, że darowizna będzie wydana na budowę wielopoziomowego parkingu przy Centrum Muzyki, który jest "integralną częścią całego przedsięwzięcia inwestycyjnego". Pierwotnie realizacją zadania miał się zająć Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, lecz pod koniec 2021 roku miasto zdecydowało, że całość inwestycji – tj. budowa samego obiektu, jak i infrastruktury towarzyszącej (w tym parkingu) – pozostanie w rękach jednego inwestora, czyli Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. To właśnie ta miejska spółka będzie dysponować całym budżetem przeznaczonym na inwestycję. Zgodnie z informacją udostępnioną przez samorząd, w skład tego budżetu wchodzi także kwota 10 mln zł przekazana miastu w ramach darowizny.

Standardowo – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – środki zaplanowane w budżecie miasta, które nie zostały wydane w danym roku budżetowym (obowiązuje zasada roczności budżetu), przechodzą na kolejny rok budżetowy jako wolne środki (reguła jest prosta: dochód wprowadzony do budżetu miasta w danym roku budżetowym nie może być wciąż wykazywany jako dochód w kolejnym roku budżetowym). W efekcie więc środki pochodzące z darowizny, niewydatkowane w 2021 r. (całe 10 mln zł), w 2022 r. stanowiły już wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta. Ale to nie oznacza, że przepadły – w budżecie miasta taki scenariusz jest niemożliwy. W marcu 2022 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa spółka ARMK została dokapitalizowana kwotą 24,7 mln zł – w skład tej puli weszła m.in. przekazana miastu darowizna w kwocie 10 mln zł (pozostała część to środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Zgodnie z uchwałą środki te zostały przekazane spółce na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej Krakowskiego Centrum Muzyki oraz na budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej. Do końca 2022 r. spółka wydatkowała prawie 15 mln zł na budowę parkingu, który został już doprowadzony do stanu surowego - tłumaczy na swojej stronie internetowej krakowski magistrat.

Sonda
Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia?
Policyjny nalot na taksówkarzy i przewoźników "na aplikację"
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany