Matura próbna CKE 2021 HISTORIA MUZYKI, poziom rozszerzony. Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii muzyki? [ARKUSZE]

2021-02-25 16:39 mgorecki
Matura próbna CKE 2021 HISTORIA MUZYKI [ARKUSZE]
Autor: pixabay.com./zdjęcie poglądowe Matura próbna CKE 2021 HISTORIA MUZYKI [ARKUSZE]

Matura próbna CKE 2021 z historii muzyki odbędzie się 4 marca popołudniu. Ten przedmiot zdaje się na poziomie rozszerzonym, dlatego przygotowaliśmy dla Was arkusze, które pomogą w przygotowaniu do tego egzaminu. Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii muzyki w 2021 r.? W uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie, z pewnością pomocne okażą się arkusze z poprzednich lat. W tym artykule znajdziecie materiały dot. matury próbnej CKE z historii muzyki, które pozwolą Wam jak najlepiej przygotować się do egzaminu 4 marca 2021 r.

Matura próbna CKE 2021 HISTORIA MUZYKI, poziom rozszerzony

Matura próbna CKE 2021 z historii muzyki odbędzie się 4 marca popołudniu (14.00), zaraz po maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Przygotowaliśmy dla Was arkusze, które pojawiły się w 2020 r.

Oczywiście, warto pamiętać, że w matura 2021 r. odbędzie się na nieco innych zasadach. W roku 2021 egzamin maturalny z historii muzyki zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., a nie - jak to było w poprzednich latach - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. To efekt epidemii kornawirusa.

Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii muzyki? [ARKUSZE]

Znamy dokładne wymagania, które będą potrzebne do jak najlepszego zaliczenia egzaminu. Matura próbna CKE 2021 z historii muzyki będzie się składała z trzech etapów:

IV etap edukacyjny - poziom rozszerzony

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Zdający:

- poprawnie posługuje się terminami i pojęciami muzycznymi określającymi: elementy muzyki, sposoby porządkowania materiału dźwiękowego, rodzaje faktury.

- rozróżnia rodzaje notacji muzycznej,

- określa i charakteryzuje: elementy dzieła muzycznego, techniki kompozytorskie charakterystyczne dla różnych stylów historycznych,

- wskazuje funkcje muzyki,

- rozróżnia i charakteryzuje gatunki i formy muzyczne,

- charakteryzuje twórczość: wybranych kompozytorów polskich, wybranych kompozytorów europejskich

- rozpoznaje i opisuje cechy stylu muzycznego: wszystkich epok historycznych od średniowiecza do XXI w., szkół kompozytorskich.

2. Tworzenie wypowiedzi.

Zdający:

- opisuje dzieje muzyki na podstawie znajomości: dzieł muzycznych twórców, problemów i procesów historycznych,

- formułuje przejrzystą wypowiedź pisemną,

- prezentuje własny pogląd na muzyczną twórczość i kulturę epok minionych.

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Zdający:

- stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej, wzrokowej lub słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje: podstawowe techniki kompozytorskie, cechy stylów muzycznych, cechy gatunków i form muzycznych, cechy i rodzaj zapisu muzycznego wskazanego, analizuje teksty teoretyczne i historyczne o muzyce z określeniem problemu

Matura próbna CKE 2019 HISTORIA MUZYKI, poziom rozszerzony

Sprawdź arkusze z matur z poprzednich lat: Matura 2016 historia muzyki poziom podstawowy i rozszerzony. Mamy ARKUSZE!

Poniżej ARKUSZ CKE Matura 2020 Historia Muzyki

Matura próbna 2021