Kryte lodowisko w Rzeszowie!

i

Autor: Pixabay

Rząd ZAPOMNIAŁ o lodowiskach! Opole: "wszystko bez zmian"

2020-10-28 13:22

Rząd wprowadził czerwoną strefę w całej Polsce. Wróciło częściowe (tylko w klasach 4-8) nauczanie zdalne i spotkania w grupach do 5 osób. Sytuacja epidemiczna jest coraz gorsza, zakażeń stale przybywa. Niemniej, w rządowych wytycznych pojawiły się luki: z jednej z nich korzystają lodowiska, które wciąż mogą pozostać otwarte.

Czerwona strefa obowiązuje w całym kraju od soboty 24 października. Wiąże się to z nowymi, rygorystycznymi, obostrzeniami, w których nie uwzględniono... lodowisk! Choć w przestrzeni publicznej można grupować się maksymalnie do 5 osób.

Czerwona Strefa: Lodowiska wciąż czynne!

Na opolskim Toropolu zatem bez zmian, choć władze lodowiska zaznaczają, że pilnują bezpieczeństwa epidemicznego.

- Na Toropolu na razie wszystko się odbywa bez zmian. Pilnujemy tego, żeby było bezpiecznie; zachowujemy dostępy, nakazujemy noszenie maseczek i dezynfekcję rąk - przekazuje Barbara Bąk z opolskiego MOSiR-u..

Pod dachem na tym możliwości rekreacyjne się kończą, bo z basenów korzystać nie wolno. - Korzystać mogą tylko kluby sportowe, szkółki: czyli te wszystkie kluby, które działają w ramach współzawodnictwa sportowego. Na Orlikach działa jeszcze Opolska Liga Orlika, gdzie odbywają się mecze, ale bez udziału publiczności - komentuje Barbara Bąk.

Czerwona strefa: Jakie obowiązują zasady?

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju, w przestrzeni publicznej:

1. w środkach transportu publicznego;

2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej:

Wydarzenia kulturalne w czerwonej strefie odbywają się:

1. W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

- udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;

2. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:

- zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób,

- zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

- zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Czerwona strefa: Restauracje i gastronomia. Jakie obowiązują zasady?

W strefie czerwonej prowadzenie działalności możliwe jest w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Wszystkie szczegółowe obostrzenia znajdziesz TUTAJ

Express Biedrzyckiej - Jan Maria Jackowski: Policja nie działa właściwie. Takich ataków nie było nawet za komuny