Czerwona strefa. Co oznacza CZERWONA STREFA w Polsce? [Koronawirus OBOSTRZENIA]

2020-10-14 11:06 EIB
Czerwona strefa. Co oznacza CZERWONA STREFA w Polsce? [Koronawirus OBOSTRZENIA]
Autor: Pixabay Czerwona strefa. Co oznacza CZERWONA STREFA w Polsce? [Koronawirus OBOSTRZENIA]

Czerwona strefa w Polsce. Czym jest i jakie zasady obowiązują w czerwonej strefie? Jak liczne mogą być zgromadzenia, wesela czy spotkania w czerwonej strefie? Czy w czerwonej strefie można chodzić do kina i restauracji? Maseczki ochronne w czerwonej strefie. Ministerstwo Zdrowia oraz rząd wprowadziły w Polsce dwie strefy: czerwoną i żółtą. Poniżej przedstawiamy zasady, które obowiązują w czerwonej strefie.

Ministerstwo Zdrowia w swoich codziennych raportach dotyczących dobowej liczby zakażeń koronawirusem informuje o sytuacji w kraju. Ze względu na gwałtowne wzrosty liczby osób zakażonych COVID-19 rząd zdecydował o wprowadzeniu w Polsce dwóch stref:

 • żółtej,
 • czerwonej.

Jednocześnie zlikwidowano strefę zieloną. Od 10.10.2020 (sobota) w całej Polsce, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, obowiązkowe jest noszenie maseczek. Chodzi o zasłanianie nosa i ust.

Czerwona strefa. Ministerstwo Zdrowia wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju, w przestrzeni publicznej:

1. w środkach transportu publicznego;

2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zobacz: Czy para młoda musi mieć maseczki na ślubie w kościele?

Spis treści

 1. Czerwona strefa. Ministerstwo Zdrowia wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa
 2. Ministerstwo Zdrowia: Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej
 3. Czerwona strefa: Restauracje i gastronomia. Jakie obowiązują zasady?
 4. Strefa czerwona w Polsce: Czy można iść do kina?
 5. Ministerstwo Zdrowia: Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska. Jak będą funkcjonować w czerwonej strefie?
 6. Strefa czerwona. Zasady obowiązujące w kościołach
 7. Strefa czerwona: Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

Ministerstwo Zdrowia: Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej

Wydarzenia kulturalne w czerwonej strefie odbywają się:

1. W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
 • zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;

2. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:

 • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
 • zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Zobacz: Koronawirus w Polsce. Kto nie musi nosić maseczki? Duże zaskoczenie!

Czerwona strefa: Restauracje i gastronomia. Jakie obowiązują zasady?

W strefie czerwonej prowadzenie działalności możliwe jest w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Strefa czerwona w Polsce: Czy można iść do kina?

W tej kwestii obowiązują zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Przeczytaj: Grudziądz w czerwonej strefie! [ZASADY W CZERWONEJ I ŻÓŁTEJ STREFIE 10.10.2020]

Ministerstwo Zdrowia: Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska. Jak będą funkcjonować w czerwonej strefie?

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Ten sam warunek – będzie – po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Zasady obowiązujące w całym kraju
 • Strefa Czerwona – bez zmian 

Strefa czerwona. Zasady obowiązujące w kościołach

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa.

Sprawdź: Koronawirus w Sanepidzie w Bydgoszczy. Zakażonych jest 7 osób. Stacja zamknięta dla petentów

Strefa czerwona: Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

Do 16.10.2020 r. na uroczystościach rodzinnych może być do 100 osób. Natomiast od 17.10.2020 r. - do 75 osób, z wyjątkiem obsługi.

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50 osób, z wyjątkiem obsługi (obecnie i od 17.10.2020 r.)

Ratownik medyczny o ciężkiej pracy w czasie epidemii koronawirusa