Dyrektorka III LO stanie przed sądem. Brała pieniądze za lekcje, których nie prowadziła?

2020-01-14 8:25 MK
Dyrektorka III LO stanie przed sądem.
Autor: pixabay.com Sąd nie zgodził się z wnioskiem obrony o warunkowe umorzenie postępowania.

Będzie proces w sprawie Danuty S., dyrektorki Liceum Ogólnokształcącego imienia Dionizego Czachowskiego w Radomiu, która jest oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dziennikach lekcyjnych. Sąd nie zgodził się z wnioskiem obrony o warunkowe umorzenie postępowania.

Dyrektorce III LO postawiono zarzut opisany w artykule 271 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi, że „funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Sąd Rejonowy w Radomiu nie uwzględnił wniosku obrony o warunkowe umorzenie postępowania na okres jednego roku oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości 500 złotych na cel wskazany przez sąd.

- Podjęcie w tej sprawie decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec oskarżonej nie jest możliwe. Dla wydania prawidłowej decyzji konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przez sąd na rozprawie. Następnie niezbędna jest kompleksowa ocena dowód w sposób rzetelny ustalić okoliczności popełnienia zarzucanych oskarżonej czynów – mówi sędzia Karolina Romaniuk.

Proces w tej sprawie rozpocznie się na początku marca.