Na co najczęściej chorowali Polacy?

i

Autor: pixabay.com ZUS przeanalizował świadczenia związane z niezdolnością do pracy

ZUS przeanalizował świadczenia związane z niezdolnością do pracy. Sprawdź, na co najczęściej chorowali Polacy

2019-12-12 11:02

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizował strukturę wypłacanych w ubiegłym roku świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. Województwo mazowieckie znajduje się w czołówce. W 2018 roku 12,7 procent ogółu wydatków w kraju trafiło do województwa mazowieckiego, więcej trafiło tylko do województwa śląskiego. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

Polacy najczęściej „chorują na głowę”

Od 3 lat wydatki na absencję chorobową przewyższają te związane z rentami z tytułu niezdolności do pracy. Okazało się, że w 2018 roku grupami chorobowymi generującymi najwyższe wydatki były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (15,8% ogółu wydatków). Kolejne były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (14,3%), choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu (13,2%), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (12,2%), choroby układu krążenia (10,0%), choroby układu nerwowego (8,1%) oraz choroby układu oddechowego (8,5%). W 2018 r. właśnie te grupy chorobowe były przyczyną 82,1% wydatków poniesionych w związku z niezdolnością do pracy.

W populacji mężczyzn najwyższy udział wydatków odnotowano w województwie śląskim (15,5%), natomiast w populacji kobiet w województwie mazowieckim (11,5%). Najniższe kwoty wydatkowano w województwie opolskim (2,0% ogółu wydatków) oraz w województwie podlaskim (2,3%).


Średnia wartość wypłacanego w województwie mazowieckim świadczenia to 1327 złotych, a w całym kraju 1 496,67 zł.

Express Biedrzyckiej Marcin Horala