Jak wygląda rynek pracy w Rzeszowie?

i

Autor: Materiały prasowe Jak wygląda rynek pracy w Rzeszowie?

Jak wygląda rynek pracy w Rzeszowie?

2022-11-28 6:25

Obecny rynek pracy w Rzeszowie charakteryzuje się m.in. spadkiem bezrobocia, wzrostem inwestycji i coraz lepszymi wynagrodzeniami oferowanymi pracownikom wielu branż. Stolica województwa podkarpackiego wciąż jednak nie uchodzi za tak atrakcyjne miejsce do szukania pracy, jak choćby Warszawa, Kraków czy Wrocław.

Poziom bezrobocia w stolicy województwa podkarpackiego

We wrześniu 2022 roku stopa bezrobocia w Rzeszowie wyniosła 4,4 proc., a to oznacza, że liczba osób pozostających bez zatrudnienia w stolicy województwa podkarpackiego sukcesywnie spada. Wciąż nie jest to jednak najlepszy wynik w stosunku do innych miast wojewódzkich kraju.

Najnowsze biuletyny Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pokazują, że najwięcej problemów ze znalezieniem pracy w mieście mają osoby w wieku od 35 do 44 lat. Najciężej jest też absolwentom studiów wyższych oraz mieszkańcom z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Najliczniejszą grupę stanowią niestety osoby dotknięte długotrwałym bezrobociem, trwającym ponad 24 miesiące.

Rozwinięty przemysł, zaplecze inwestycyjne i edukacyjne

Od końca 2021 roku w Rzeszowie rosną przeciętne miesięczne wynagrodzenia, tak samo, jak i przeciętne zatrudnienie. Statystyczny mieszkaniec miasta zarabia średnio nieco ponad 6 tys. zł brutto miesięcznie, a jeśli jest zatrudniony w sektorze przemysłowym, to nawet więcej o kilkaset złotych. Produkcja to najlepiej opłacana branża w stolicy województwa podkarpackiego. Nic w tym dziwnego — praca w Rzeszowie  czeka przede wszystkim w fabrykach, halach produkcyjnych czy zakładach przetwórczych.

Jak wygląda rynek pracy w Rzeszowie?

i

Autor: Materiały prasowe Jak wygląda rynek pracy w Rzeszowie?

Przemysł zajmuje 36,8 proc. w strukturze zatrudnienia miasta. Funkcjonuje tu Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego “Dolina Lotnicza” (“Aviation Valley”) oraz Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, które grupuje podmioty działające w sektorze informatycznym oraz nowych technologii. Rozwinięta jest również produkcja sprzętu AGD, z powodzeniem działa także przemysł maszynowy, farmaceutyczny, spożywczy, odzieżowy, budowlany, telekomunikacyjny i meblarski.

O powstawanie nowych inwestycji i rozrost obecnych dba m.in. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny oraz trzy specjalne strefy ekonomiczne, położone w granicach administracyjnych miasta, jak i trzy inne strefy leżące niedaleko Rzeszowa. Co istotne, rzeszowski klaster przemysłu lotniczego oraz inne gałęzie produkcji zdają się mieć adekwatne zaplecze edukacyjne w stolicy Podkarpacia. Przyczynia się do tego m.in. preinkubator akademicki Politechniki Rzeszowskiej zapewniający kształcenie studentów na kierunkach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.

Pozostałe sektory zatrudnienia i średnie wynagrodzenia

Drugie miejsce w rzeszowskiej strukturze zatrudnienia zajmują handel i usługi. Dziedzina ta grupuje około 26,6 proc. wszystkich aktywnych zawodowo mieszkańców miasta. Również najwięcej nowych przedsiębiorstw powstających w Rzeszowie od początku 2022 roku posiada profil działalności związany właśnie z handlem i usługami. Stolica województwa podkarpackiego posiada jeden z najwyższych wskaźników nasycenia powierzchni handlowej na 1000 mieszkańców miasta.

Pokazuje to, że Rzeszów to nie tylko najważniejsze centrum przemysłowe południowo-wschodniej Polski, ale i główny ośrodek handlowo-usługowy. 10,1 proc. zatrudnionych w Rzeszowie zrzesza budownictwo. Pozostałe sektory nie dochodzą natomiast do 5 proc. Poza pracą w przemyśle w Rzeszowie najbardziej opłaca się także obsługiwać rynek nieruchomości, prowadzić działalność profesjonalną, naukową i techniczną lub być zatrudnionym w handlu, usługach i budownictwie.

Statystyczne zarobki we wszystkich tych branżach wynoszą co najmniej 5,5 tys. zł brutto miesięcznie, ale nie dochodzą do 6 tys. zł brutto miesięcznie. Najgorsze wypłaty, bo średnio nieco ponad 3,5 tys. zł brutto miesięcznie, według Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pobierają natomiast zatrudnieni w administrowaniu i działalności wspierającej, z wyłączeniem urzędników administracji państwowej.

Kto znajdzie pracę w Rzeszowie, a kto może mieć problem w 2023 roku?

Badanie “Barometru Zawodów”, które monitoruje lokalne rynki pracy, pokazuje, że w 2023 roku w wielu branżach w Rzeszowie nastąpi deficyt pracowników. Największy będzie dotyczył m.in. betoniarzy i zbrojarzy, murarzy i tynkarzy, robotników budowlanych oraz chemików i inżynierów chemików. To jednak niejedyne stanowiska, na których dostępna będzie tzw. praca od ręki w stolicy województwa podkarpackiego.

Stabilne zatrudnienie zaoferuje m.in. branża ogólnobudowlana i techniczna, medyczna i medyczno-opiekuńcza, transportowo-magazynowa, edukacyjna, informatyczna oraz finansowo-księgowa. Co równie ważne, “Barometr Zawodów” wskazuje także, dla których specjalistów może zabraknąć pracy w Rzeszowie w nadchodzącym roku. Lokalni przedsiębiorcy nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej ilości miejsc zatrudnienia m.in. dla:

 • archiwistów i muzealników,
 • architektów krajobrazu,
 • ekonomistów,
 • filozofów,
 • historyków,
 • politologów i kulturoznawców,
 • mechaników pojazdów samochodowych,
 • obuwników,
 • ogrodników i sadowników.

Konieczne przekwalifikowanie może dotknąć także m.in.:

 • pracowników administracyjnych i biurowych,
 • pracowników biur podróży i obsługi turystycznej,
 • rolników i hodowców,
 • socjologów i specjalistów ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjalistów ds. administracji,
 • specjalistów technologii żywności i żywienia.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE