MPWiK w Rzeszowie: w naszej wodzie nie ma koronawirusa SARS-Cov-2

i

Autor: pasja1000/Pixabay.com

MPWiK w Rzeszowie: w naszej wodzie nie ma koronawirusa SARS-Cov-2

2020-03-18 8:16

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie wydało komunikat, w którym przekonuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie koronawirusa SARS-Cov-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia. Woda jest bezpieczna do picia.

W komunikacie przekonuje, że produkowana przez rzeszowski MPWiK woda odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Kontrola jakości wody zaczyna się już na etapie ujmowania surowca, a następnie jest badana na wszystkich etapach produkcji. Woda sprawdzana jest także w sieci wodociągowej. To, że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego. - informuje MPWiK

MPWiK Rzeszów podaje, że przy produkcji wody używane są  związki chloru (chlor i dwutlenek chloru), które służą do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Stężenie, jakie jest używane zwalcza zwalcza wirusy i bakterie oraz zabezpiecza wodę przed jej ewentualnym skażeniem w sieci, a zarazem jest to dawka bezpieczna. Jest też dodatkowa bariera dla wirusów - to  zainstalowany na stacji uzdatniania wody system lamp ultrafioletu.

- Ponadto wirusy, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i węglowych. Nie ma możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany. - przekonuje MPWiK.

Co trzeba teraz dezynfekować?

Rzecznik Wojewody Podkarpackiego o koronawirusie 1