Rzeszów w czerwonej strefie! Ogromne restrykcje w stolicy Podkarpacia. To już pewne!

2020-10-15 16:38
Koronawirus Lubelskie
Autor: zdj. ilustr., Lubuska Policja

Czerwona strefa obejmie Rzeszów? To niestety bardzo prawdopodobne. Już dzisiaj, 15 października, Ministerstwo Zdrowia zaktualizuje listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami związanymi z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. Niestety stolica Podkarpacia może znaleźć się w czerwonej strefie. To bardzo prawdopodobne! Wraz z Rzeszowem na czerwonej liście może znaleźć się powiat rzeszowski. Z naszych ustaleń wynika, że w czerwonej strefie mogą być wkrótce wszystkie miasta wojewódzkie!

Uwaga! Ministerstwo Zdrowia opublikowało na rządowych stronach listę miast i powiatów zakwalifikowanych do czerwonej strefy od 17 października, a więc od najbliższej soboty. W województwie podkarpackim są to: Rzeszów i Przemyśl oraz wiele powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski.

Czerwona strefa obowiązuje od soboty, 10 października, w 38 powiatach w całej Polsce. Od 17 października ma być ich ponad 100! Lekarze coraz częściej mówią, że za dwa tygodnie czerwona strefa może obowiązywać w całym kraju! Obecnie na Podkarpaciu w czerwonej strefie z dodatkowymi restrykcjami jest powiat mielecki i dębicki. Niestety, liczba zachorowań tam nie spada i niewiele wskazuje, aby tę strefę miały opuścić. Co gorsza, na liście z największymi obostrzeniami może znaleźć się polowa województwa podkarpackiego. Co to oznacza w praktyce?

Jakie zasady obowiązują na Podkarpaciu? Jakie są ograniczenia w strefie żółtej i czerwonej?

Organizacja kongresów i targów

Organizacja tego typu wydarzeń jest dopuszczalna na określonych zasadach i tylko w strefie żółtej, pod warunkiem, że widzowie lub klienci będą zakrywali usta i nos. Natomiast wydarzenia na otwartej przestrzeni (tj. przedstawienia, spektakle, projekcje filmów lub nagrań wideo) będą dostępne tylko dla połowy przewidzianej liczby widzów lub klientów.w miejscu odbywania się imprezy (targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania) na  jedną  osobę powinno przypadać 4 mkw.; wyjątek stanowi obsługa. Jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób. W powiatach zaliczonych do strefy czerwonej wprowadzono zakaz organizacji kongresów i targów.

Wydarzenia sportowe

W strefie żółtej: piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, ale nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc przewidzianych dla publiczności.w wydarzeniu sportowym, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych), jednocześnie może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników; nie licząc osób zajmujących się obsługą. Osoby przebywające  w obiektach sportowych muszą zachowywać 1,5-metrowy dystans między sobą, a zapełnione może być max. 25 proc. wszystkich miejsc. sport na basenach – co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie i nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować 1,5-metrowy dystans.sport na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz organizacja obozów sportowych - konieczna weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp. Osoby, które uczestniczą w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystają z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, kiedy wchodzą i opuszczają obiekt, wydarzenie lub zajęcia sportowe, muszą dezynfekować ręce. Natomiast wszyscy widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. W powiatach znajdujących się w strefie czerwonej wydarzenia sportowe mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne

W strefie żółtej mogą odbywać się: w pomieszczeniach, pod warunkiem: udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu 1,5-metrowej odległości między widzami lub słuchaczami, zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy koniecznie zakrywali usta i nos.W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem: udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować 1,5-metrowy dystans i zająć nie więcej niż 25 proc. miejsc przewidzianych dla publiczności.zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy koniecznie zakrywali usta i nos.Na otwartej przestrzeni wydarzenia kulturalne mogą odbywać się - w strefie żółtej – maksymalnie  z udziałem 100 osób w jednym miejscu i pod warunkiem:zapewnienia, aby na jednego widza, słuchacza, zwiedzającego lub uczestnika przypadało  5 mkw.,zachowania 1,5-metrowego dystansu między osobami przez  wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności,

W strefie czerwonej wydarzenia kulturalne mogą się odbywać: w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem: udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc -oraz  zachowania 1,5-metrowej odległości między widzami, zapewnienia, aby widzowie  zakrywali usta i nos;Na otwartym powietrzu pod warunkiem: zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów  nie przekraczała 100 osób, zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności, zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana co najmniej 1,5-metrowa odległość między osobami.

Gastronomia

W strefie żółtej w lokalach i ogródkach obowiązuje ograniczenie jedna osoba na 4 mkw. Klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Natomiast obsługa ma obowiązek ciągłego zakrywania ust i nosa.

Dodatkowo w strefie czerwonej działalność gastronomiczną można prowadzić w godzinach 6:00-22:00. Tego ograniczenia nie stosuje się do usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Działalność hotelarska

Zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej nadal można prowadzić działalność hotelarską, ale z wyłączeniem dyskotek i klubów nocnych oraz innych miejsc o zamkniętej przestrzeni, w których można byłoby tańczyć.

Obowiązują tutaj analogiczne przepisy do tych, które dotyczą kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu.

Aquaparki i baseny

W tych obiektach, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, obowiązuje maksymalnie do 75 proc.  obłożenia osób, które z nich korzystają.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

W strefie żółtej w miejscach rozrywki może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 10 mkw. powierzchni, bez uwzględnienia parkingów. Natomiast w strefie czerwonej wprowadzono zakaz korzystania z tego typu form rozrywki. 

Siłownie

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness w strefie żółtej wprowadzono ograniczenie do jednej osoby na 7 mkw., a w strefie czerwonej – ograniczenie do jednej osoby na 10 mkw.

Kina

Zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej wprowadzono ograniczenie do 25 proc. publiczności przy zachowaniu 1,5 metra odstępu. Widzowie muszą też zasłaniać usta i nos.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

W strefie żółtej i czerwonej warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Dotyczy to także leczenia uzdrowiskowego oraz leczenia sanatoryjnego dzieci.

Zgromadzenia

Zarówno w strefie żółtej, jak i w strefie czerwonej obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Uczestnicy są również zobligowani do zachowania 1,5-metrowego dystansu między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Wesela, przyjęcia komunijne i inne uroczystości rodzinne

W strefie żółtej w tego typu wydarzeniach (z wyjątkiem obsługi) może uczestniczyć maksymalnie 75 osób. Natomiast w strefie czerwonej – maksymalnie 50 osób. Uwaga! Zmiany te zaczną obowiązywać od 17 października 2020 r.

W innego typu imprezach i spotkaniach, niezależnie od ich rodzaju, w strefie żółtej, do 16 października 2020 r., może uczestniczyć maksymalnie do 100 osób. Natomiast od 17 października maksymalnie do 75 osób,  zaś w strefie czerwonej - obecnie i od 17 października - nie więcej niż 50 osób. W obu strefach uczestnicy są także zobligowani do zakrywania ust i nosa.

Transport zbiorowy

W strefie żółtej pojazdy mogą być zajęte przez: 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Pasażerowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Natomiast w strefie czerwonej pojazdy mogą przewozić 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przewidzianych dla konkretnego rodzaju środka lokomocji przy jednoczesnym zachowaniu w pojeździe co najmniej 50 proc.  wolnych miejsc siedzących.

Handel

Zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, podczas robienia zakupów lub świadczenia usług, klienci muszą nosić jednorazowe rękawiczki lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Dotyczy to zarówno obiektów handlowych i usługowych powyżej 2000 mkw., jak również mniejszych sklepów, stacji benzynowych czy też targowisk.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu i piercingu

Zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej w miejscu, w którym prowadzona jest taka działalność, może przebywać wyłącznie obsługa oraz klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Transport lotniczy

W strefie żółtej i czerwonej obowiązuje: zapewnienie płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego, dezynfekcja statku powietrznego: raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;przekazanie pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostateczną decyzję w sprawie wprowadzenia czerwonych stref Ministerstwo Zdrowia podejmie w czwartek.

Czerwona strefa w Krynicy-Zdrój odstrasza turystów?

Masz podobny temat? Napisz do autora tekstu: podkarpacie@se.pl.

Książka „Pandemia. Dzieje zarazy” do kupienia na www.wydawnictwoharde.pl.

Książka „Pandemia. Dzieje zarazy” do kupienia na www.wydawnictwoharde.pl.
Autor: Wydawnictwo Harde
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE