Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje wyniki! SPRAWDŹ

2020-07-31 12:00 AP
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Sprawdź, jak poszło uczniom na egzaminie
Autor: khamkhor/Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 mogą sprawdzić uczniowie dziś (31 lipca) od godz. 10.00 w systemie informatycznym ZIU. Zbiorcze dane o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną podane na konferencji o godz. 11:30. Jak poszło uczniom na egzaminie? Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje wyniki!

Spis treści

 1. Egzamin ósmoklasisty 2020
 2. Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki
 3. Egzamin ósmoklasisty 2020. Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje wyniki zbiorcze
 4. Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - j. polski
 5. Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - matematyka
 6. Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - język obcy
 7. Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - język angielski
 8. Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - język niemiecki
 9. Egzamin ósmoklasisty 2020: wyniki.  Zobacz briefing prasowy

Egzamin ósmoklasisty 2020


Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym - każdy uczeń musi do niego przystąpić, jednak nie ma minimalnego wyniku, jaki trzeba osiągnąć, żeby zdać. Wynik egzaminu jest jednak ważny dla uczniów, ponieważ w zależności od ilości zgromadzonych punktów mogą wybrać się do wymarzonej szkoły. Ósmoklasiści przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
  matematyki
  języka obcego nowożytnego.

W związku z koronawirusem egzaminy w 2020 roku odbyły się w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki


Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 uczniowie mogą sprawdzać za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego ZIU ( na: wyniki.edu.pl). Ósmoklasiści logują się do systemu za pomocą loginu i hasła, które otrzymali od dyrektora szkoły. Również dziś (31 lipca) jak informuje MEN każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Sposób przekazania zaświadczenia określi  dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Egzamin ósmoklasisty 2020. Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje wyniki zbiorcze


Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna go egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym, tj. w czerwcu 2020 r., przystąpiło 343025 spośród 349 874 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98%). Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowymalbo byli zwolnieni zobowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na warunkach określonych w ustawie zdnia 7września 1991 r. o systemie oświaty.

 Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje wyniki zbiorcze: Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania,interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej.. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych. Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta.  W przypadku języka angielskiego  i niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - j. polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania otwarte sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych oraz umiejętność argumentowania.Bardzo łatwe dla ósmoklasistów okazało się zadanie 14., które nawiązywało do tekstu Małgorzaty Smoczyńskiej Życie z pasją.

Zadanie sprawdzało, czy uczniowie opanowali umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, należało sprawdzić, czy wymienione w zadaniu czynniki (opinia otoczenia, nakłady finansowe) autorka uważa za istotne przy realizowaniu pasji. Zadanie poprawnie rozwiązało 91% uczniów.Największe trudności tegorocznym ósmoklasistom sprawiło zadanie 18., które składało się z dwóch części. Zadanie dotyczyło zagadnień z zakresu kształcenia językowego.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 46% punktów możliwych do zdobycia. Jednym z trzech łatwiejszych zadań okazało się zadanie 8., w którym sprawdzana była umiejętność odczytywania,interpretowania oraz przetwarzania danych przedstawionych na diagramie.

Najwięcej trudności sprawiło zdającym zadanie 16.Rozwiązanie tego zadania wymagało uzasadnienia tezy dotyczącej trójkąta, którego miary kątów spełniają warunek podany w treści zadania:

W trójkącie o kątach wewnętrznych α, β, γ miara kąta αjest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny.

Zadaniem uczniów było uzasadnienie, że jeżeli w trójkącie miara jednego z kątów jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów, to ten trójkąt jest prostokątny. W tym celu uczniowie powinniwykorzystać podaną w treści zadania zależność między miarami kątów tego trójkąta oraz własność dotyczącą sumy miar kątów trójkąta. Za rozwiązanie tego zadania ósmoklasiści uzyskali średnio 7% punktów możliwych do zdobycia

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - język obcy

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów.W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:

 • z języka angielskiego –54% punktów
 • z języka francuskiego –72% punktów
 • z języka hiszpańskiego –66% punktów
 • z języka niemieckiego –45% punktów
 • z języka rosyjskiego –48% punktów
 • z języka włoskiego –57% punktów

Do egzaminu z języków angielskiego i niemieckiego  przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 99,5%).

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - język angielski

Za rozwiązanie zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 54% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych –62%, gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych oraz rozumienie ze słuchu (średni wynik –odpowiednio 58% i 54%), a także z tworzeniem wypowiedzi pisemnej (średni wynik –51%). Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych (średni wynik –44% punktów możliwych do uzyskania).

Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie 10., sprawdzające rozumienie wypowiedzi pisemnej, oparte na tekście informacyjnym. Najtrudniejszymzadaniemdla ósmoklasistów przystępujących do tegorocznego egzaminu było zadanie 6., któresprawdzało znajomość trzech różnych funkcji językowych,tj. wyrażenia prośby (6.1.), przekazania informacji (6.2.), wyrażenia pragnienia (6.3.)

Egzamin ósmoklasisty 2020. Wyniki CKE - język niemiecki

Za rozwiązanie zadań z języka niemieckiego zdający uzyskali średnio 45% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych oraz rozumienie tekstów pisanych(średni wynik –odpowiednio 52% i 47%), gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu(średni wynik –45%w każdym z wymienionych obszarów). Najwięcej trudności sprawiło uczniom tworzenie wypowiedzi pisemnej (średni wynik –33% punktów możliwych do uzyskania).

Egzamin ósmoklasisty 2020: wyniki.  Zobacz briefing prasowy

Ósmoklasiści skończyli egzaminacyjny maraton. Jakie mają plany?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.