Turki to bardzo popularny zwyczaj na Podkarpaciu, w szczególności na ziemiach przeworskich

i

Autor: Beata Olejarka

Parada Straży Wielkanocnych "Turki 2022" w Tryńczy. Barwne widowisko przyciągnęło tłumy! [WIDEO, GALERIA]

2022-04-25 7:16

Niezwykle barwne widowisko co roku przyciąga tłumy. Chociaż padał deszcz, mieszkańcy Gminy Tryńcza przybyli bardzo licznie na Podkarpacką Paradę Straży Wielkanocnej „TURKI 2022” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wszak Straż Grobowa, popularnie zwana Turkami to zwyczaj, który nierozerwalnie kojarzy się z Wielkanocą na Podkarpaciu.

XVII Ogólnopolska i XXVIII Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych "Turki 2022" w Tryńczy

XVII Ogólnopolska i XXVIII Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych "Turki 2022" w Tryńczy odbyła się tydzień po świętach, 24 kwietnia. Brały w niej udział Straże Grobowe z całej Polski. Jednak najliczniejsze grupy stanowiły te z terenu Podkarpacia, gdzie tradycja Turków jest najgłębiej zakorzeniona.   Jak podaje Cultural Capital Counts to przepiękne, ciągle kultywowane dziedzictwo kultury niematerialnej.

- W Polsce zasługę upowszechnienia obu tradycji przypisuje się utworzonemu w Ziemi Świętej w czasach krucjat Zakonowi Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Pańskiego, zwanych popularnie bożogrobcami lub miechowitami (od Miechowa – głównej siedziby zakonu w Polsce). Najcenniejszą pamiątką po bożogrobcach na Podkarpaciu jest kaplica Grobu Bożego w bazylice mniejszej pw. Świętego Ducha w Przeworsku, zbudowana na wzór kaplicy w Jerozolimie. Ich siedziby znajdowały się także w kilku innych osadach regionu i co ciekawe, właśnie w tych parafiach – lub ich sąsiedztwie – tradycja straży grobowych jest najsilniejsza. Straże grobowe kultywowane są w licznych podkarpackich parafiach, w każdej nieco odmiennie. (...) Straże o charakterze Turków znajdziemy także na ziemi przeworskiej, m.in. w Gniewczynie i Tryńczy. Niezależnie od strojów zresztą, Podkarpacie to jeden z nielicznych regionów, gdzie zwyczaj zaciągania wart jest kultywowany z pieczołowitością i znajduje wielu entuzjastów wśród ludzi młodych. Stroje w większości parafii są dość dowolne, ale posiadają wspólne elementy „militarne”, przemieszane z detalami ludowymi. Straże grobowe pełnią honorową wartę od Wielkiego Piątku aż do uroczystej Rezurekcji, odprawianej w Niedzielę Wielkanocną rano (...)"

Zobacz też: Wyjątkowy jubileusz Pani Zofii z Grzęski [GALERIA]

Parady Turków to jedne z najbarwniejszych, najbardziej egzotycznych i niepowtarzalnych zwyczajów w Europie. Istniejące w niezmienionej formie od wielu dziesięcioleci, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowią niepowtarzalną oprawę dla okresu świątecznego. W Wielkanoc 2022 roku w gminie Tryńcza Turki zagościły po raz kolejny. W kultywowanie tej przepięknej tradycji mocno włącza się wójt gminy Ryszard Jędruch, który sam służy w Straży Grobowej i dba o jej upamiętnianie, wiedząc jak dla mieszkańców regionu ważna jest ta tradycja. Od 2004 r. podkarpackie parady straży są zarazem przeglądami o charakterze ogólnopolskim i zawsze przyciągają rzesze oglądających.

Zobacz też: Bocian Radzio z Lecznicy Ada zazdrosny o ukraińskiego koziołka i psy!

Ryszard Jędruch, który stoi na czele gminy Tryńcza to jedyny wójt, który jest komendantem Straży Grobowej. Za szczególną troskę o lokalny kościół oraz kultywowanie chrześcijańskich tradycji w Wielki Czwartek, wójt z rąk metropolity przemyskiego abp. Adama Szala otrzymał wyjątkowe odznaczenie - srebrny medal "Pro Ecclesia Premisliensi". Medal jest też uhonorowaniem jubileuszu 30- lecia komendantury trynieckich Turków, który przypada właśnie w tym roku.

Sonda
Ulubione ciasto wielkanocne?