Górnictwo: związki zawodowe powołują sztab strajkowy!

2020-01-27 16:18 abe
zespół antykonfliktowy_demonstracja_protest
Autor: Andrzej Bęben

Na górze, w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej jest tak gorąco, jak 1000 m pod ziemią bez klimatyzacji. 11 organizacji związkowych ogłosiło (27 stycznia) powstanie wspólnego sztabu protestacyno-strajkowego. Związki podtrzymały swoje dotychczasowe żądania płacowe.

Wkrótce (30 stycznia) mają być wznowione negocjacje płacowe z zarządem PGG, tym razem z udziałem mediatora. Powołanie komitetu można odczytywać i tak: strona społeczna nie bardzo wierzy w skuteczność mediacji i zakończenia sporu zbiorowego. Związkowcy „podtrzymują swoje żądania wypłacenia 14-stej pensji w wysokości 115 proc. na kopalniach, które wykonały PTE (plan techniczno-ekonomiczny, czyli wydobycia – przyp. se.pl) plus kopalnia ROW, na pozostałych kopalniach i zakładach 100 % nagrody” – napisali w piśmie adresowanym do zarządu PGG. Zapowiedziano, że 3 lutego w zakładach spółki przeprowadzone zostaną masówki informacyjne. Związkowcy obstają przy innych, dotychczas przedstawianych żądaniach, m.in. podwyżki płacy zasadniczej o 12 proc. i zatamowania importu węgla kamiennego

Czy strajk w PGG jest możliwy? Jak najbardziej. Zgodnie z prawem można go legalnie ogłosić wówczas, gdy fiaskiem skończyły się próby rozwiązania sporu zbiorowego z udziałem mediatora. Wszystko to musi być podane na papierze, a protokół rozbieżności musi być podpisany przez obie strony w obecności mediatora.