Niezłe notowania Politechniki Śląskiej w światowym rankingu uczelni

2019-10-18 16:56 abe
Niezłe notowania Politechniki Śląskiej w światowym rankingu uczelni
Autor: Andrzej Bęben

Udany debiut gliwickiej uczelni technicznej w prestiżowym rankingu Times Higher Education by subject! Politechnika Śląska zyskuje większą rozpoznawalność na arenie światowej, a przez to nowe szanse rozwoju – podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

W zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie gliwicka uczelnia zajęła wysokie miejsca w dyscyplinach: „Engineering and Technology” oraz „Computer Science”. W rankingu oceniono 1400 uczelni z całego świata. W pierwszej z wymienionych kategorii Politechnika Śląska znalazła się w przedziale 601–800, razem z Politechniką Gdańską i Politechniką Warszawską. W przedziale 801+ znalazły się natomiast Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka oraz Politechnika Wrocławska. Natomiast w drugiej Politechnikę sklasyfikowano w przedziale 501–600. Przed gliwicką uczelnią, w przedziale 301–400, lokuje się jedynie Uniwersytet Warszawski, za Śląską natomiast, w przedziale 601+ są Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka i Politechnika Wrocławska.

– To udany debiut i wielki sukces oraz powód do dumy dla wszystkich naszych pracowników i studentów. Plasując się na mocnej pozycji, w ścisłej czołówce najsilniejszych polskich ośrodków akademickich o uznanej renomie, Politechnika Śląska zyskuje większą rozpoznawalność na arenie światowej, a przez to nowe szanse rozwoju – podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Times Higher Education wyłania najlepsze uczelnie, oceniając je według takich kryteriów, jak: jakość kształcenia, liczba studentów przypadająca na pracownika uczelni, poziom badań naukowych, liczba studentów z zagranicy oraz liczba cytowań. Powstała w 1945 r. Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Aktualnie Politechnika Śląska kształci prawie 20 tys. studentów. W 15 jednostkach – 13 wydziałach, kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej – prowadzonych jest obecnie 49 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. inżynierów.