Obiad w przedszkolu - zdjęcie poglądowe

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Jest afera!

Świętochłowice. Rodzice oskarżyli dyrektorkę o karmienie dzieci na siłę. Sprawą zajęło się kuratorium

2023-02-13 12:29

W październiku 2022 roku na profilu Otwarte Świętochłowice na Facebooku pojawiło się zdjęcie pisma wysłanego przez jednego z rodziców do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Skarga dotyczyła Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świętochłowicach. Zgodnie z relacją rodzica, dyrektorka placówki miała zmuszać podopiecznych do jedzenia posiłków. Gdy sprawa wyszła na jaw, w placówce miały być zorganizowane zajęcia, na których mówiono dzieciom, by nie opowiadały o tym, co dzieje się w przedszkolu. Zapytałem o stanowisko zarówno dyrektorkę placówki, jaki wspomniane kuratorium.

Świętochłowice. Dyrektorka oskarżona o karmienie dzieci na siłę

W połowie października na profilu Otwarte Świętochłowice pojawił się post dotyczący Przedszkola Miejskiego nr 4. - Zwrócili się do nas zrezygnowani rodzice, których dzieci uczęszczają bądź uczęszczały do tego przedszkola. Przekazali nam dowody na to że w placówce dokonuje się przemoc fizyczna i psychiczna na dzieciach - czytamy w jego treści. Udostępniono zdjęcia pisma przesłanego do Śląskiego Kuratora Oświaty. Wedle relacji rodziców dyrektorka placówki Justyna Jęczmyk miała zmuszać dzieci do jedzenia posiłków. - Moje dziecko zostało zmuszone do zjedzenia zupy mlecznej z makaronem. Pomimo, iż dziecko zjadło z talerza samo mleko, ponieważ nie lubi makaronu w mleku, pani Justyna postanowiła, że (...) ma zjeść makaron. Krzycząc na nią wzięła łyżkę i wbrew dziecku, w atmosferze strachu i przymusu, wkładała dziecku makaron do buzi. Po chwili zwymiotowała wszystko do talerza - relacjonuje rodzic. Zdarzenie miał potwierdzić personel placówki. Matka dziecka przypuszcza, że sytuacja nie była jednorazowa. W piśmie informuje, że wyjście dziecka do przedszkola wywołuje silny stres. - Płacze, (...) prosząc o zostanie w domu, zapiera się o drzwi, krzyczy i wymiotuje mówiąc, że boli ją brzuch - dodaje kobieta. Z pisma wynika, że dyrektor Jęczmyk miała zorganizować spotkanie z dziećmi na temat skarżenia. - Chodziło o to, że dziecko nie ma prawa opowiadać rodzicom, co było w przedszkolu - czytamy.

Sprawą przedszkola w Świętochłowicach zajęło się kuratorium

Pismo zostało zaadresowane do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zapytaliśmy tę instytucję, jak ta sprawa wygląda z jej strony. Okazuje się, że w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świętochłowicach w 2022 roku przeprowadzono dwie kontrole.

- Do Kuratorium Oświaty w Katowicach 5 kwietnia 2022 r. wpłynęło zawiadomienie rodzica dotyczące zmuszania dzieci do jedzenia oraz przeprowadzenia pogadanki na temat skarżenia w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świętochłowicach. Czynności kontrolne prowadzone w zakresie przestrzegania praw dziecka nie potwierdziły zarzutów związanych z niewłaściwym postępowaniem dyrektorki przedszkola z dziećmi w trakcie posiłków. W protokole nie wydano zaleceń. O wynikach kontroli zostali poinformowani rodzice - informuje Anna Kij, Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wobec dyrektorki toczyło się postępowanie wyjaśniające. Zebrane dowody nie potwierdziły, że dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości. Druga kontrola, znów po skardze od rodziców, odbyła się 19 października. - Czynności kontrolne w przedszkolu objęły m.in. badanie ankietowe rodziców prowadzone przez wizytatora. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. O wynikach kontroli zostali poinformowani rodzice - dodaje rzeczniczka kuratorium. Jednocześnie poinformowała, że w obecnym roku szkolnym Przedszkole Miejskie nr 4 w Świętochłowicach znajduje się "pod szczególnym nadzorem Kuratorium Oświaty w Katowicach".

Dyrektorka przedszkola w Świętochłowicach: Rodzice są zadowoleni

Poprosiłem o komentarz do tej sprawy wywołaną do tablicy Justynę Jęczmyk. Zapytałem dyrektorkę przedszkola, jak odniesie się do zarzutów stawianych przez rodziców, czy w placówce były zajęcia dotyczące "skarżenia" rodzicom, co dzieje się w placówce, czy prowadziła dialog z autorami skarg i jak wygląda standard zachowania opiekunów w placówce wobec dzieci, które nie chcą jeść posiłków.

W kwietniu i październiku 2022 zostały przeprowadzone kontrole przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, które nie potwierdziły stawianych zarzutów w tym związanych z niewłaściwym postępowaniem z dziećmi w trakcie posiłków. Oprócz kontroli Kuratorium Oświaty w Katowicach w kwietniu i w maju 2022 zostały przeprowadzone odrębne kontrole przez upoważnionego pracownika Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach - przypomniała dyrektor PM nr 4 w Świętochłowicach.

Dyrektorka podkreśla, że żadne kontrole nie potwierdziły nieprawidłowości w działaniach przedszkola, a anonimowe ankiety "wykazały zadowolenie rodziców z funkcjonowania placówki". - Podobnie w przypadku zakończonego postępowania wyjaśniającego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim, które wobec wszystkich stawianych mi zarzutów, w tym zmuszanie dzieci do spożywania posiłków, zostało umorzone - napisała dyrektor Jęczmyk. - W trakcie roku szkolnego odbywają się zebrania z rodzicami, Radą Rodziców oraz zajęcia otwarte dla rodziców, w czasie których dyrektor jest również dostępny dla rodziców - dodaje w przesłanej odpowiedzi.

Dyrektor Jęczmyk chwali się również, że jej placówka została wybrana najlepszym przedszkolem w mieście w jednym z plebiscytów za rok 2022.

- W związku z powyższym, działając w dobrym imieniu Przedszkola i swoim aby zakończyć ten bezsensowny ciąg pomówień utrudniający codzienną pracę placówki, złożyłam w dniu 08.02.2023 zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa w tytule zniewagi funkcjonariusza publicznego i uporczywego nękania mojej osoby do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie - czytamy w oświadczeniu dyrektorki Przedszkola Miejskiego nr 4.

Sonda
Czy przedszkola powinny być darmowe?
Dwujęzyczne przedszkole - projekt w placówce w Wieprzu
Nasi Partnerzy polecają