To cię dyskwalifikuje!

Te choroby zwalniają z wezwania do wojska. Mamy listę schorzeń i chorób

Polska armia wzywa na obowiązkowe szkolenia wojskowe wszystkich rezerwistów w wieku do 65 roku życia. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało jednak listę chorób, schorzeń, a nawet budowy ciała, które wykluczają z wezwania kandydatów na szkolenia oraz do zasadniczej służby wojskowej. Na liście znalazły się między innymi choroby układu trawiennego, dysfunkcje słuchu czy mowy. Sprawdźcie listę koniecznie!

Wezwanie do wojska. Przez te choroby nie pojedziesz na ćwiczenia

Armia wzywa na obowiązkowe szkolenie wojskowe wszystkich rezerwistów w wieku do 65 roku życia. Jednak zły stan zdrowia dyskwalifikuje takie osoby z konieczności odbycia szkolenia. Ostateczna decyzja zapada jednak w jednostce, a decyzję tę podejmuje lekarz.

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało bardzo długą listę chorób, schorzeń, a także wad budowy ciała, które wykluczają rezerwistę z powołania do wojska do służby zasadniczej, a także ze szkoleń wojskowych.

Kategorie wojskowe w Polsce

  • A — zdolny do czynnej służby wojskowej;
  • B — czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;
  • D — niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
  • E — trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
  • N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego
  • Z/O - orzeka się w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Niezależnie od przyznanej kategorii na kwalifikacji wojskowej, rezerwista ma prawo w każdej chwili zgłosić pogarszający się stan zdrowia celem powtórzenia badania na przykład przed obowiązkowym szkoleniem wojskowym.

Rezerwiści wezwani do przeszkolenia wojskowego podlegają tym samym wymogom lekarskim, co kandydaci w trakcie kwalifikacji wojskowej.

Sprawdź w naszej galerii listę chorób, które najczęściej zwalniają z obowiązkowych szkoleń wojskowych. GALERIĘ z listą chorób znajdziecie poniżej.

Sonda
Czy otrzymałeś już wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe?
Budzisz o mobilizacji: "To, że ktoś przeszedł służbę wojskową kilka lat temu nie znaczy, że natychmiast stanie się żołnierzem" [Raport Złotorowicza]