UWAGA kierowcy! Akcja policji w woj. śląskim! Co będą sprawdzać tym razem?

2019-08-14 7:33 RS
UWAGA kierowcy! Akcja policji w woj. śląskim! Co będą sprawdzać tym razem?
Autor: pixabay.com

Policjanci znów wyjechali na drogi, aby zadbać o bezpieczeństwo i ukarać tych, którzy za nic mają zasady ruchu drogowego. 14 sierpnia od godz. 6.00 funkcjonariusze przeprowadzają akcję pt. "Prędkość".

Nadrzędnym celem działań policjantów będzie egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, jednak policjanci będą także zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

- Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia związane m.in. z brakiem opanowania pojazdu. Wpływa również, w istotny sposób, na rodzaj doznanych w wypadku obrażeń - podają funkcjonariusze.

Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Policjanci przypominają, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy.

- Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań - informują funkcjonariusze.