WUF11 – Zrównoważony rozwój miast

2022-05-20 8:00
WUF11 – Zrównoważony rozwój miast
Autor: fot. AMC – Andrzej M. Chołdzyński Wizualizacja HUBu gamingowo-technologicznego, który powstanie na terenie byłej kopalni Wieczorek

Katowice to doskonały przykład miasta, które z sukcesem przeszło transformację - z typowo górniczego, przemysłowego miasta w miejsce zielone, nowoczesne, kładące nacisk na kulturę, a jednocześnie pełne szacunku dla swojej historii. Przemiana ta została dostrzeżona i ponownie Katowice będą gospodarzem wydarzenia pod patronatem ONZ. W czerwcu w stolicy województwa śląskiego odbędzie się Światowe Forum Miejskie.

To kolejne wydarzenie, po Szczycie Klimatycznym ONZ w 2018 r., którego Katowice są gospodarzem. Przyznanie naszemu miastu organizacji tego wydarzenia to nie tylko nagrodzenie przemiany, jaka w nim zaszła, ale też znakomita promocja i impuls do dalszych zmian – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Światowe Forum Miejskie to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 tysięcy uczestników. Organizatorem wydarzenia pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, są UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice.

Czytelnikom Super Expressu przybliżamy 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ i pokazujemy, w jaki sposób są one realizowane w Katowicach. Pierwszych osiem celów z listy ONZ zaprezentowaliśmy w ostatnich czterech tygodniach. Do WUF11 pozostało 6 tygodni, więc dziś prezentujemy dwa kolejne z nich.

WUF11 – Zrównoważony rozwój miast
Autor: mat.prasowe/ fot. Radosław Kaźmierczak Seniorzy chętnie korzystają z katowickiej tężni

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę – transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne – ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw. Już od dawna wiemy, że wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne od inwestowania w infrastrukturę.

Właśnie rozpoczynamy projekt porównywalny do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury – projekt utworzenia Dzielnicy Nowych Technologii. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

WUF11 – Zrównoważony rozwój miast
Autor: mat. prasowy / fot. D. Czapla KISMiA Centrum monitoringu

Katowice wdrażają sporo innowacyjnych narzędzi wspomagających rozwój miasta w sposób zrównoważony. Od kilku lat działa nagradzany system „inteligentnego” monitoringu miejskiego, który oprócz poprawy bezpieczeństwa informuje również o natężeniu ruchu na głównych arteriach drogowych miasta. Wdrażany jest system zarządzania ruchem drogowym, który poprzez zwiększenie płynności przejazdu zmniejszy zanieczyszczenie niską emisją. Coraz więcej obiektów włączanych jest w system monitorowania mediów w budynkach użyteczności publicznej oraz budowany jest zautomatyzowany parking, który dzięki modułowej konstrukcji pozwoli maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń. Projekt skierowany do osób z pomysłami to „Kopalnia start-upów”, o której więcej pisaliśmy w ub. tygodniu.

WUF11 – Zrównoważony rozwój miast
Autor: mat. prasowy / fot. Sławomir Rybok.JPG Katowicka złota rączka to projekt bezpłatnej pomocy osobom starszym w prostych pracach naprawczych

10. Mniej nierówności

Społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w wyciąganiu ludzi z biedy. Jednak najbardziej wrażliwe narody – kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza i małe państwa wyspiarskie – nadal pozostają zagrożone ubóstwem. Na świecie wciąż utrzymują się nierówności i nie wszyscy mają zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i innych dóbr.

Ten cel Katowice realizują poprzez działania takie jak np. program „Katowicki Senior w Mieście”. Jego adresatami są katowiccy seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia. Głównym jego celem jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Realizacja różnorodnych projektów, jak np. „złota raczka” albo „srebrna książka”, w ramach tego programu ma na celu m.in. przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych oraz zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej.

WUF11 – Zrównoważony rozwój miast
Autor: mat. prasowy
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE