Forum III Wieku

2010-09-06 19:00

O problemach osób starszych trzeba i warto rozmawiać. W tym roku seniorzy będą mieli ku temu świetną okazję. Po raz pierwszy, oprócz dorocznego Forum Ekonomicznego, organizowane jest także Forum III Wieku, na którym omówione zostaną najważniejsze bolączki emerytów i rencistów

To już XX Forum Ekonomiczne, które co roku odbywa się w Krynicy-Zdroju. Tym razem zebranie ma na celu podkreślenie znaczenia problemów starzejącej się Europy, a jednocześnie starzejącej się Polski.

- Będziemy dyskutować o problemie ludzi starszych, którzy są w jakimś sensie pozostawieni samym sobie - wyjaśnia Wiesława Borczyk, prezes Zarządu Sądeckiego Uniwersytetu III Wieku i Federacji Uniwersytetów III Wieku.

- Chcemy przede wszystkim poruszyć problem wskaźników demograficznych, które pokazują, że przyrost naturalny jest coraz mniejszy, a więc w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat pojawi się problem, kto utrzyma tę grupę starszych ludzi, bo młode pokolenie może już sobie z tym finansowo nie poradzić. Będziemy o tym rozmawiać zarówno na Forum Ekonomicznym w Krynicy, jak również na Forum III Wieku - zaznacza pani prezes.

Forum Ekonomiczne odbędzie się w piątek 10 września w Krynicy-Zdroju. Jest organizowane przez Sądecki UTW wspólnie z Instytutem Studiów Wschodnich i ma charakter międzynarodowy. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji analitycznych, ekonomicznych - między innymi z Rosji i Estonii, a także Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Natomiast Forum III Wieku, organizowane przez Sądecki UTW i Ogólnopolską Federację UTW, odbędzie się w 11 września w Nowym Sączu. Weźmie w nim udział ok. 150 liderów UTW oraz innych organizacji seniorskich z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele instytucji publicznych, nauki i środowisk gospodarczych. Spotkanie podzielone będzie na 4 panele.

- Jeden będzie dotyczył tego, jak regiony w poszczególnych krajach przygotowują się do problemu starzejącego się społeczeństwa. Drugi będzie poświęcony działaniom podejmowanym przez instytucje publiczne i pytaniu, czy są przygotowane do problemu starzejącej się Polski. Chcemy pokazać, że nie tylko chodzi nam o element działań opiekuńczych, czyli o domy opieki czy zasiłki, ale o to, jak wyzwolić inicjatywę osób starszych. Trzeci panel będzie dotyczył wolontariatu 50 plus, a więc takich działań społecznych, które osoby będące poza pracą zawodową wykonują na rzecz innych ludzi oraz na rzecz inicjatyw społecznych. Ostatni, czwarty panel, będzie poświęcony temu, czy w Polsce i w Europie rynek usług i produktów jest przygotowany pod kątem rosnącej grupy osób nieczynnych zawodowo - wyjaśnia Wiesława Borczyk.

Program Forum III Wieku znajdziesz na stronie internetowej: www.se.pl/temat/forum3wieku

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany