Przewodnik duchowy: Wielkanoc – zwycięstwo nad grzechem i śmiercią

2020-04-06 11:31 MO, VNG

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim. Wszak to podczas Wielkiej Nocy wierni celebrują zmartwychwstanie Chrystusa, które dla nich jest naczelnym dogmatem wiary.

Wielkanoc określana jest również jako Wielka Niedziela lub Zmartwychwstanie Pańskie i upamiętnia dzień, w którym Chrystus powstał z martwych. Wielkanoc poprzedza Triduum Paschalne, podczas którego przeżywamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy w Wielką Niedzielę, która jest kulminacyjnym momentem całych świąt i największym świętem w całym roku liturgicznym.

Dobra nowina – Chrystus zmartwychwstał

W tradycji polskiej celebrację Niedzieli Wielkanocnej rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem msza św. zwana rezurekcją. To uroczyste nabożeństwo w Kościele katolickim połączone jest z procesją rozpoczynającą się przy Grobie Pańskim, która ma radosny charakter. Chrześcijanie obwieszczają światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa – symbolu zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Święto ruchome

Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie. Na początku obchodzone było w dniu żydowskiej Paschy. Od soboru nicejskiego w 325 r. datę świętowania cudu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ustalono na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Mieści się w przedziale pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia, ale nie ma stałej daty, dlatego określane jest jako święto ruchome.

Św. Jan Paweł II: „Zostań z nami Panie!”

W tym trudnym, a jednak podniosłym i uduchowionym, czasie nie zapominajmy o nauce naszego papieża św. Jana Pawła II. W orędziu wielkanocnym „Urbi et orbi” (łac. „miastu [Rzymowi] i światu”) z 2005 r. Ojciec Święty przypomina, że Jezus żyje, zmartwychwstał i jest obecny w naszym życiu przez Eucharystię. Jest w naszych radościach i cierpieniach i pragnie opiekować się nami. To w Jego bliskości odnajdujmy pokrzepienie, sposób na przezwyciężanie samotności, pomoc w znoszeniu cierpienia. On daje nam siłę, by po trudnym czasie znów wyruszyć w drogę… W obliczu tragedii, jaką jest epidemia koronawirusa, jakże prawdziwe i aktualne są słowa św. Jana Pawła II wygłoszone w jego ostatnim orędziu wielkanocnym.

„Zostań z nami Panie!” – ostatnie wielkanocne orędzie „Urbi et orbi“ św. Jana Pawła II (fragmenty)

(…) „Słowo i Chleb Eucharystii, tajemnica i dar paschalny, pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa! Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania, my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie: Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały! Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna Ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu! (…) Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju!

(…)Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego, łamany i dzielony pomiędzy współbiesiadników: obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z rzeszami, które jeszcze dzisiaj cierpią i umierają z nędzy i głodu, są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie czy padają ofiarami straszliwych klęsk naturalnych. W mocy Twojego Zmartwychwstania niech i oni staną się uczestnikami nowego życia.

Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por. J 6, 68). Mane nobiscum, Domine! Alleluja!”.