Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, Janów Lubelski - przewodnik, co warto zobaczyć

2010-03-05 3:00

W podziemiu jednej z kaplic sanktuarium bije źródełko, któremu tłumy pielgrzymów przypisują uzdrawiającą moc. Pierwsze objawienia Matki Bożej niedaleko Janowa miały miejsce w latch 30. i 40. XVII wieku. Mieszczanie Janowa spontanicznie ustawili figurkę w miejscu jednego z nich i zaczęli się tam gromadzić na modlitwach.

O kolejnych objawieniach proboszcz parafii Biała zawiadomił biskupa krakowskiego. Powołana komisja uznała zgromadzone świadectwa za prawdziwe i nakazała postawienie w miejscu cudownych wydarzeń krzyża. W dniu, w którym stanął krzyż, ukazała się nad nim jasna łuna. Wydarzenie to stało się sławne w całej Koronie. W Białej zbudowano kaplicę Niepokalanego Poczęcia NMP, w którym umieszczono obraz Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem.

Patrz też: Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Szczecin - przewodnik, co warto zobaczyć

To ten sam, który do dzisiaj, po ponad 350 latach, nadal sławi janowskie sanktuarium. Ów obraz, Madonny zwanej Łaskawą i Różańcową, wykonany został w połowie XVII wieku na wzór słynnego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie. Po latach w miejscu kaplicy wzniesiono drewniany kościół i klasztor przekazany w ręce dominikanów. Istniejąca do dzisiaj świątynia i zespół klasztorny pochodzą z XVIII wieku. W 1770 roku w miejscu objawień Matki Bożej wzniesiono murowaną kaplicę, w której umieszczono ołtarz, a następnie rzeźbę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem.

Łaski uznane za nadprzyrodzone, uzyskane w sanktuarium, spisane są w księdze cudów i łask, którą dominikanie prowadzą od ponad 140 lat. Kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, w asyście 16 biskupów koronował cudowny obraz koronami papieskimi w 1985 roku. Na sanktuarium składają się: kościół pw. św. Jana Chrzciciela, klasztor i brama prowadząca do głównego wejścia. W pobliżu kościoła znajduje się Kaplica Zjawienia, w podziemiu której bije źródełko. Jego wodzie pielgrzymi przypisują cudowne właściwości lecznicze.

Informacje dla pielgrzymów:

Zorganizowane grupy powinny zgłosić się w kancelarii parafialnej, gdzie otrzymają przewodnika i opiekuna na czas pobytu w sanktuarium. Przyjazd grup pielgrzymkowych można zgłaszać telefonicznie pod nr. tel. 015 87-20-111. Karteczki z prośbami przedkładanymi przed Cudownym Obrazem Matki Bożej można składać w puszce w kruchcie kościoła. Wodę ze źródła "Zjawienie" można czerpać w okresie od kwietnia do listopada.
Janów Lubelski leży ok. 70 km w kierunku południowym od Lublina. Sanktuarium mieści się w Janowie przy ul. Szewskiej 1.

Noclegi:

Hotel Myśliwski, Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 88, tel. 015 872-00-80, 015 872-02-00,
Ośrodek Wypoczynkowy "Almatur", ul. Turystyczna 10E, Janów Lubelski, tel. 015 872-38-20.