Rituals

i

Autor: Materiały prasowe

Znana marka kontynuuje swoje działania na rzecz neutralności węglowej

2022-09-02 14:14

Rituals Cosmetics ogłasza włączenie się do działania na rzecz neutralności węglowej, zobowiązując się do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby to osiągnąć, firma wyznacza konkretne cele zgodne z Science Based Targets initiative (SBTi) oraz Porozumieniem Paryskim. To zobowiązanie to kolejny, po uzyskaniu certyfikatu B CorpTM, ważny krok w nieustającej podróży marki do zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie w dobro środowiska

Jako firma, poza pasją do dbania o dobre samopoczucie naszych klientów, Rituals jest oddany dbaniu o dobro świata i jego zasobów. Zgodnie ze strategią Clean, Conscious & Caring, marka jest zaangażowana w redukcję swojego śladu środowiskowego oraz poprawę stanu naszej planety.

Działania na rzecz klimatu są niezbędne. Rituals przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego na dwa sposoby: redukując emisję gazów cieplarnianych generowanych własnymi działaniami oraz wspierając projekty mające na celu odbudowę środowiska naturalnego.

Zrealizowane działania

W przeciągu ostatnich lat marka z sukcesem wprowadziła działania mające na celu redukcję śladu środowiskowego:

Dzięki temu, że ponad 20% sprzedaży pochodzi z produktów posiadających opakowania, które można uzupełniać oraz kompatybilnych z nimi wkładów uzupełniających, uniknięto ponad 4,5 milionów kg emisji CO2-eq.

Marka zaoszczędziła 397,598 kg dziewiczego plastiku wprowadzając plastik z recyklingu w większości opakowań PET, a także redukując wagę opakowania swojej ikonicznej pianki pod prysznic o 10%.

W ciągu 2 lat niemal 80% receptur produktów zostało zmodyfikowane tak, aby zawierało minimum 90% składników naturalnego pochodzenia.

We wszystkich sklepach zostały zainstalowane energooszczędne urządzenia, a tam, gdzie pozwala na to infrastruktura, wykorzystywana jest energia pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Zobacz także: Jak ujędrnić skórę po lecie? Genialny krem i peeling, w których kobiety się zakochają

Kolejne kroki na ścieżce do neutralności węglowej

W nadchodzących latach Rituals kontynuuje i pogłębia swoje działania, skupiając się na następujących obszarach:

  • Zmiana formulacji na nisko-węglowe składniki, dzięki bliskiej współpracy z dostawcami.
  • Rozszerzenie asortymentu posiadającego opakowania uzupełniające i ciągły rozwój opakowań wielokrotnego użytku.
  • Kontynuowanie rozwoju opakowań nadających się do recyklingu i stworzonych z recyklingowanego materiału.
  • Wdrożenie logistyki o niskim wpływie na środowisko poprzez lokalne zaopatrzenie, wydajną dystrybucję i niskoemisyjny transport.
  • Redukcja śladu generowanego przez materiały marketingowe oraz promocyjne.

Aby to osiągnąć Rituals aktywnie współpracuje ze swoimi dostawcami oraz podmiotami w branży kosmetycznej. W rezultacie marka wspólnie z innymi firmami B Corp jest częścią B Beauty Coalition. Ponadto Rituals dołączył do EcoBeautyScore Consortium, którego celem jest rozwój ogólnobranżowego systemu oceniającego wpływ kosmetyków na środowisko.

Dostosowany do nauki

Wysoko postawiony cel redukcyjny wyznaczony przez Rituals jest zgodny z kryteriami standardu Net-Zero inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi). To renomowany standard napędzający działania klimatyczne dla biznesu oraz służący do wyznaczania celów, które są zgodne z poziomem ambicji ustalonym przez Porozumienie Paryskie, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1.5°C.

Z tymi założeniami Rituals dołączył do Business Ambition for 1.5°C oraz kampanii Race to Zero realizowanej przez UNFCCC1. Cele Rituals zostały zdefiniowane i oczekują na zatwierdzenie przez SBTi, a następnie zostaną ustanowione przez organizację.

Idąc krok dalej: wspieranie globalnej dekarbonizacji

Poza redukcją śladu węglowego Rituals chce również wspierać dekarbonizację poza swoim biznesem. Obecnie marka pozyskuje certyfikowane projekty równoważenia emisji dwutlenku węgla, równoważąc zakres emisji 1 i 2.

Ponadto marka wspiera inicjatywy na rzecz ochrony i odbudowy naturalnego ekosystemu, jednocześnie dążąc do poprawy warunków życia ludzi. Aby to osiągnąć, Rituals zobowiązał się do posadzenia drzewa za każdy sprzedany wkład uzupełniający, dążąc do osiągnięcia celu jakim jest 5 milionów drzew do końca 2022 roku. Wspólnie z zaufanymi, działającymi na rzecz środowiska, partnerami firma wspiera sadzenie, ochronę oraz odbudowę lasów namorzynowych w Indiach oraz w Kenii. W ciągu całego roku Rituals będzie nawiązywał współprace z kolejnymi organizacjami, aby rozwijać inicjatywy zalesiania.

Źródło: materiały prasowe 

Rituals

i

Autor: Materiały prasowe
Koncert na ścianie Ratusza w Lesznie. LUFA 2022