Biskup Andrzej Jeż wydał dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy!

2020-03-13 9:58 AT
Biskupi na Jasnej Górze
Autor: Marek Barczyński

Jak poinformował nas rzecznik tarnowskiej kurii, biskup Andrzej Jeż udzielił wiernym diecezji tarnowskiej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. To nadzwyczajna sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Wczoraj (12 marca) rekomendację w tej sprawie wydała Konferencja Episkopatu Polski.

Wczoraj (12 marca) Konferencja Episkopatu Polski wydała rekomendację dla biskupów diecezjalnych do udzielania wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. w związku z epidemią koronawirusa. 

Taki akt musi być jednak każdorazowo zaaprobowany przez miejscowego biskupa diecezjalnego. Zgodnie z informacji jakie uzyskaliśmy od rzecznika kurii ks. Ryszarda Stanisława Nowaka, bp. Andrzej Jeż zdecydował, że na terenie diecezji tarnowskiej dyspensa będzie obowiązywała do 29 marca. Jeszcze dzisiaj mają zostać o tym poinformowane wszystkie parafie. Poniżej treść komunikatu biskupa:

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Episkopatu Polski udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

1/ osobom w podeszłym wieku,

2/ osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

3/ dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

4/ osobom, które czują obawę przed zarażeniem 

W niedzielnej liturgii można uczestniczyć za pomocą środków masowego przekazu. Istnieje również możliwość przyjęcia w domu duchowej Komunii św.

Silny wiatr zerwał część dachu Kościoła N.N.M.P. w Szczecinku