Prezydent Roman Ciepiela

i

Autor: Urząd Miasta Tarnowa Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela

Tarnowianie zapłacą więcej za mieszkania

Podwyżka podatku od nieruchomości w Tarnowie! Prezydent Ciepiela zaproponował maksymalne stawki

2022-10-06 9:29

W czwartek, 6 października tarnowscy radni podejmą decyzję w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości. Prezydent Roman Ciepiela zaproponował, by w mieście funkcjonowały maksymalne stawki dopuszczone przez ministra finansów. Jeśli prezydencki projekt uchwały wejdzie w życie, dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości wzrosną o około 20 milionów złotych.

Tarnów. Podwyżka podatku od nieruchomości. Prezydent Ciepiela zaproponował maksymalne stawki

Podczas czwartkowej (6 października) sesji rady miasta Tarnowa, radni określą swój stosunek do projektu uchwały w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości. Prezydent Roman Ciepiela zaproponował, żeby w Tarnowie obowiązywały maksymalne stawki dopuszczone przez ministra finansów. Stawka za jeden metr kwadratowy nieruchomości mieszkalnej, dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej miałaby więc wzrosnąć z 0,65 zł do 1 zł. To podwyżka o ponad 50 proc. Warto przy tym zaznaczyć, że minister finansów określa wyłącznie maksymalne stawki podatku od nieruchomości, nie może natomiast narzucić stawek obowiązujących na terenie danej gminy, ponieważ decyzja w tej sprawie należy do samorządu. Mimo to prezydent Ciepiela zdecydował się zawrzeć w projekcie uchwały stawki maksymalne, licząc że w ten sposób dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 roku zwiększą się o około 20 milionów. Taki ruch uderza jednak w mieszkańców, którzy musieliby się liczyć ze wzrostem własnych kosztów życia. - Minister Finansów ustalił stawki maksymalne podatku od nieruchomości na rok 2023. Moim obowiązkiem jest przedstawić Radzie Miejskiej właściwy projekt uchwały w tej sprawie. Radni mogą ją uchwalić lub odrzucić. Mogą też zmienić poszczególne stawki wg własnego uznania. Rada Miejska w ten sposób ustali poziom dochodów miasta z tego tytułu. W roku 2022 wpływy do budżetu Tarnowa z podatku od nieruchomości wyniosą ok 100 mln zł. Stanowią więc istotną część dochodów własnych miasta. Wg stawek określonych przez Ministra Finansów mogą one wynieść w 2023 ok 120 mln zł. Decyzja ws tego poziomu należy wyłącznie do radnych. Wydatki miejskich instytucji będą oczywiście dostosowane do poziomu dochodów ustalonych przez Radę Miejską w dniu jutrzejszym. Po decyzjach Rady Miejskiej dot. dochodów będę mógł przedłożyć projekt budżetu miasta na rok 2023. W pierwszej kolejności zabezpieczę wydatki na oświatę, politykę społeczną i ochronę zdrowia. Pozostałe wydatki będą zaplanowane w miarę możliwości, biorąc pod uwagę ceny energii i inflację - napisał na FB Roman Ciepiela.

Sonda
Czy obecna drożyzna wpłynęła na twoje życie?
Na oczach policji przejechał rowerem przez zamknięty przejazd kolejowy