RADA MIASTA TARNOWA

Wyjątkowo burzliwy przebieg miała czwartkowa (30 czerwca) sesja rady miejskiej w Tarnowie, podczas której radni decydowali o udzieleniu absolutorium oraz wotum zaufania prezydentowi Romanowi Ciepieli…

dodano 30-6-2022

Na jutrzejszej (26 maja) sesji rady miasta, tarnowscy radni mają podjąć decyzję w sprawie zmiany zasad sprawiania pogrzebów osobom zmarłym na terenie Tarnowa. Chodzi tutaj o osoby bezdomne lub samotn…

dodano 25-5-2022

Zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia będą mogli w Tarnowie korzystać z abonamentu parkingowego, kosztującego tylko 50 złotych rocznie. Warunkiem jest oddanie 18 litrów krwi w przypadku mę…

dodano 4-4-2022

Podczas najbliższej sesji rady miasta Tarnowa, radni mają podjąć decyzję w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskim miastem Kotłas. Projekt uchwały zawiera również oczekiwanie potępienia przez wład…

dodano 22-3-2022

Podczas jutrzejszej (27 stycznia) sesji rady miejskiej w Tarnowie, radni zdecydują, czy miejski samorząd będzie dofinansowywał zabiegi in vitro dla par, które z przyczyn naturalnych nie mogą mieć dzi…

dodano 26-1-2022

Od 1 lutego miesięczna opłata za pobyt dziecka w tarnowskim żłobku wzrośnie do 400 złotych. Rodzice zapłacą również więcej za wyżywienie swoich pociech oraz dodatkowe godziny spędzone w żłobku. Samor…

dodano 27-12-2021

Firma z Wrocławia chciałaby uruchomić w Tarnowie kasyno. Mieściłoby się ono w centrum miasta, przy ulicy Krakowskiej. Zdaniem przedsiębiorcy rozpoczęcie działalności kasyna przyniosłoby korzyści w po…

dodano 8-9-2021

Dwie szkoły w Tarnowie mają zostać zlikwidowane. Chodzi o VI LO oraz Szkołę Policealną nr 1, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Powodem takiej decyzji jest brak uczniów chęt…

dodano 8-9-2021

Podczas dzisiejszej (29 października) sesji rady miejskiej, radny Marek Ciesielczyk zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący obniżenia pensji prezydentowi Tarnowa Romanowi Ciep…

dodano 29-10-2020

W czerwcu na forum rady miasta Tarnowa zdecydowano, że pod górą św. Marcina opłata za wywóz śmieci będzie naliczana od osoby, a nie od zużycia wody. Wówczas radni podwyższyli stawkę za zagospodarowan…

dodano 27-10-2020

Wczoraj (27 sierpnia) radni sprzeciwili się udzieleniu Romanowi Ciepieli wotum zaufania, co może skutkować przyspieszonymi wyborami prezydenckimi pod górą św. Marcina. Włodarz miasta nie zgadza się z…

dodano 28-8-2020

Na dzisiejszej (27 sierpnia) sesji rady miasta prezydent Tarnowa Roman Ciepiela nie otrzymał wotum zaufania. Aprobatę dla działań włodarza Grodu Leliwitów wyraziło tylko jedenastu radnych, a czternas…

dodano 27-8-2020