Ruiny po Owintarze przestaną wreszcie straszyć? Terenami zainteresował się deweloper [AUDIO]

Urząd Miasta Tarnów
Autor: Adrian Teliszewski

Czy z centrum Tarnowa znikną w końcu ruiny dawnej przetwórni Owintar? Urząd Miasta na wniosek jednej z prywatnych firm z północy Polski wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla zaniedbanych obecnie terenów. Jest to szansa na ponowne zagospodarowanie nieruchomości znajdującej się w atrakcyjnym punkcie miasta.

Tereny po Owintarze nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor, żeby w tym miejscu cokolwiek wybudować musi, więc uzyskać pozwolenie na budowę. Ustalenie warunków zabudowy jest pierwszym etapem tej procedury, przy czym nie trzeba być właścicielem nieruchomości, żeby wystąpić o decyzję ustalającą warunki zabudowy. 

Na terenie byłego Owintaru ustaliliśmy warunki zabudowy na budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterach. Wysokość nowych budynków ma być dostosowana do sąsiedniej zabudowy. Tak naprawdę warunki zabudowy są informacją czy opinią, a przeważnie dopiero później inwestorzy dokonują analiz, budowa jak wysokich budynków jest dla nich opłacalna. Decyzje o warunkach zabudowy nie mają terminu ważności, mogą jednak stracić ważność w przypadku ustalenia planu zagospodarowania miejscowego – powiedziała Małgorzata Abramowicz, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMT.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie obliguje wnioskodawcy do żadnych kolejnych działań. Ewentualna próba uzyskania pozwolenia na budowę wymagałaby już zdobycia tytułu prawnego do nieruchomości, czyli porozumienia się z obecnymi właścicielami. Na nowe osiedle mieszkaniowe w centrum Tarnowa z pewnością przyjdzie, więc jeszcze poczekać. 

Więcej na temat decyzji o warunkach zabudowy dla terenów dawnego Owintaru mówi Małgorzata Abramowicz, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMT