Wrze na tarnowskiej PWSZ. Jarosław Gowin poproszony o interwencję w sprawie rektor uczelni

2019-10-09 11:20 Adrian Teliszewski
Jarosław Gowin
Autor: Stanisław Kowalczuk Jarosław Gowin

Rektor tarnowskiej PWSZ prof. Jadwiga Laska znalazła się w ogniu krytyki ze strony Rady Uczelni. Członkowie organu doradczego, zarzucili szefowej szkoły łamanie statutu i niedostateczne wykonywanie obowiązków. O całej sprawie ma zostać poinformowany Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Temat stał się publiczny dzięki Krzysztofowi Głombowi, który jest jednym z członków Rady. To on poinformował media o krytycznej ocenie poczynań rektor Laski, dokonanej na ostatnim posiedzeniu tego gremium. Najważniejszym wnioskiem z obrad jest skierowanie prośby do wicepremiera Gowina o pilne wszczęcie kontroli legalności działań rządzącej w PWSZ pani profesor. Rada Uczelni nie wyraziła również zgody na podjęcie przez Jadwigę Laskę dodatkowego zajęcia, poza pracą w tarnowskiej szkole wyższej. Decyzje miały zapaść jednomyślnie.    

Z zarzutami nie zgadza się sama zainteresowana, która uważa że zamieszanie to efekt zbliżających się wyborów na stanowisko rektora. Nie boi się również jakiejkolwiek kontroli ze strony ministerstwa, ponieważ jak twierdzi, wszystkie jej działania były podejmowane zgodnie z prawem. Jadwiga Laska najważniejszą funkcję kierowniczą na uczelni sprawuje od 2015 roku. Wówczas już w I turze pokonała swoich konkurentów, stając się pierwszą kobietą-rektorem w historii tarnowskiej PWSZ.