CHOROBY PŁUC

Wystarczy, że się zobaczy czubek niebieskiej tabletki, a wiadomo, że jest to viagra. Teraz podobnych specyfików na rynku farmaceutycznym jest wiele, ale viagra – mniej znana jako sildenafil – była pi…

dodano 1-10-2022

Śródmiąższowe choroby płuc (ILD). Są to choroby rzadkie. Znaczy, że choruje na nie mniej niż pięć na 100 tys. osób (najczęściej w wieku średnim). Interdyscyplinarne grono klinicystów i środowiska pac…

dodano 1-10-2022

Chorób płuc jest wiele. Od raka płuc i zapalenia płuc – najczęściej kojarzonego (z COVID-19) przez laików, po choroby włóknieniowe. Te ostatnie klasyfikuje się w grupie chorób rzadkich. Przed pandemi…

dodano 12-9-2022

Szacuje się, że pacjentów chorujących na samoistne włóknienie płuc jest w Polsce około sześciu tysięcy. Jednak u wielu pacjentów, na skutek trudności diagnostycznych choroba, na którą cierpią, długo …

dodano 21-1-2016

Czyżby papierosy miały być jeszcze droższe? Tak, jeśli rządzący zdecydują się na wprowadzenie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, która chciałaby, by wprowadzono specjalny podatek tytoniowy wynosz…

dodano 7-7-2015

POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc to schorzenie, na które cierpi w Polsce około dwóch milionów osób, ale tylko 20 procent z nich ma prawidłowo postawioną diagnozę.

dodano 30-6-2014

Rozmowa z profesorem Pawłem Śliwińskim, kierownikiem IV Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

dodano 20-11-2013

Jak wskazują wyniki badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przez firmę TNS, znakomita większość (86 proc.) ankietowanych nie ma pojęcia, do czego odnos…

dodano 20-11-2013

Na przełomie 2010 i 2011 roku Polskie Towarzystwo Chorób Płuc wzięło udział w Europejskim Audycie oceniającym sposób leczenia zaostrzeń u chorych na POChP w oddziałach chorób płuc w Polsce.

dodano 20-11-2013

Skrót POChP oznacza schorzenie, na które cierpi w Polsce, jak się szacuje, około dwóch milionów osób. Tylko 20 proc. z nich ma prawidłowo postawioną diagnozę. Ile osób dokładnie ma przewlekłą obturac…

dodano 20-11-2013

Rozmowa z dr n. med. Małgorzatą Czajkowską-Malinowską, przewodniczącą Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji POChP, ordynator oddziału chorób płuc i niewydolności oddychania Kujawsko--Pomorskiego…

dodano 20-11-2013

Przewlekła obturacyjna choroba płuc sprzyja występowaniu wielu ograniczeń w życiu chorego. Początkowo wynikają one najczęściej z pogorszenia sprawności fizycznej, co jest spowodowane zaburzeniami wen…

dodano 20-11-2013