DAROWIZNA PODATEK

Jak informuje portal bezprawnik.pl, do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wpłynęło pismo sygnalizujące problem podwójnego opodatkowania spadków i darowizn. Problem ten dotyczy osób, które otrzymały s…

dodano 15-5-2023

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął czy dzieci lub wnuki, które otrzymały w darowiźnie gotówkę od rodziców czy dziadków będą musiały odprowadzić od danej kwoty podatek. Uchwała może być zaskoc…

dodano 21-3-2023

Jesteś rodzicem i chcesz podarować swojemu dziecku większą pulę gotówki lub kupić mu mieszkanie? Uważaj, bo możesz podpaść fiskusowi! Okazuje się, że dzieci zapłacą podatek od darowizny, jeżeli rodzi…

dodano 29-12-2022

W ciągu zaledwie kilku dni na konto partii Jarosława Kaczyńskiego zostało wpłacone 225 tys. 750 zł. To zasługa kilku osób z zarządu PZU m.in. prezes Beaty Kozłowskiej-Chyły, która tego samego dnia - …

dodano 5-11-2022

Darowizny przekazane do końca 2020 roku można odliczyć od rocznego dochodu, dzięki temu można zapłacić niższy podatek. Dotyczy to nie tylko pieniędzy przekazanych organizacjom charytatywnym czy społe…

dodano 7-12-2020

Koronawirus sprawił, że mnóstwo osób przeszło na pracę zdalną i większość z nich deklaruje chęć pracy w taki sposób na stałe. Okazuje się jednak, że wraz z upływem czasu, pojawiają się nowe pomysły z…

dodano 13-11-2020

Trybunał Konstytucyjny w kwietniu 2018 roku potwierdził, że urząd skarbowy ma prawo składania skargi pauliańskiej. Dzięki czemu może on uznać darowiznę czy sprzedaż za bezskuteczną jeżeli stwierdzi,…

dodano 24-4-2019

Wystarczyło pół roku funkcjonowania nowego prawa względem m.in. firm rodzinnych, by rządzący postanowili je zmienić. Dzięki nowelizacji ustawy, która wejdzie w życie lada dzień, rodzinne przedsiębior…

dodano 6-7-2018

Naczelny Sąd Administracyjny wydał rewolucyjny wyrok w sprawie podatków od spadków i darowizn. Osoby obdarowane już mogą zacierać ręce, za to do śmiechu nie jest fiskusowi. Wszystko dzięki kobiecie, …

dodano 7-6-2018

Umowa darowizny jest umową przenoszącą własność lub prawa. Od momentu jej zawarcia, a w przypadku umów nie mających formy aktu notarialnego, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, darczyń…

dodano 15-3-2016

Każdy obdarowany powinien pamiętać, ze podatkowi od darowizn podlega nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonyw…

dodano 15-3-2016

Umowa darowizny opiera się na szlachetnej intencji darczyńcy, polegającej na chęci bezpłatnego świadczenia, kosztem własnego majątku, na rzecz obdarowanego. Wydaje się więc, że jeśli jedna strona coś…

dodano 15-3-2016