GÓRNICTWO

Żywność drożeje, więc i wrasta koszt posiłków regeneracyjnych przysługujących m.in. górnikom. Rzecz tylko w tym, że może tylko najstarsi emeryci-górnicy pamiętają czasy, w których w śniadaniowej pauz…

dodano 26-4-2023

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej ucze…

dodano 24-4-2023

W Parlamencie Europejskim osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia metanowego. Związkowcy uważają najgroźniejsze dla polskiego górnictwa zapisy tego aktu prawnego zostały złagodzone. …

dodano 20-4-2023

O tym, że Parlament Europejski chce wprowadzić limity emisji metanu w takim wymiarze, że nie spełnią tych norm polskie kopalnie węgla kamiennego „Super Express” informował już wielokrotnie. Zdaniem r…

dodano 14-4-2023

Flaps w gwarze górniczej to posiłek regeneracyjny, najczęściej syta zupa z tzw. wkładką mięsną. Rzecz w tym, że tylko najstarsi górnicy pamiętają czasy, w których flapsy w takiej postaci wydawano. Te…

dodano 6-4-2023

- Trwają prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków spółek paliwowych, energetycznych i górniczych. Chcemy go tak skonstruować, żeby nie uniemożliwiały firmom inwestycji. Zobowiązują nas do tego uni…

dodano 21-3-2023

Nowy pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły w wywiadzie dla portalu wnp.pl zapowiada, że w kolejnych latach będą realizowane inwestycje mające na…

dodano 15-3-2023

-Na forum unijnym trwają prace nad rozporządzeniem, które wyznaczy surowe limity emisji metanu m.in. w sektorze wydobywczym węgla Dla Polski wejście w życie przepisów w obecnym kształcie oznaczać bę…

dodano 13-3-2023

Tzw. rozporządzenie metanowe (przewidujące wysokie kary za ponadlimitową emisję tego gazu do atmosfery) nie będzie wprowadzone po to, by wcześniej zlikwidować polskie górnictwo węgla kamiennego – twi…

dodano 6-3-2023

Górnictwo ma nowego wiceministra. Dotychczas urzędującego Piotr Pyzika na stanowisku sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych…

dodano 2-3-2023

W poniedziałek (27 lutego) przedstawiciele związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej oraz przedstawiciele zarządu spółki podpisali porozumienie dotyczące trzech jednorazowych świad…

dodano 28-2-2023

Chat GPT robi w ostatnim czasie prawdziwą furorę! Sztuczna inteligencja (AI) potrafi odpowiedzieć na szereg zadawanych przez użytkowników sieci pytań. Co prawda nie zawsze informacje podawane przez C…

dodano 13-2-2023