policja

i

Autor: Pixabay

Znamy liczby!

Będzie więcej policyjnych patroli w Toruniu! Miasto przekaże ogromne pieniądze

2023-03-08 11:01

Miasto Toruń przekaże dodatkowe 690 tys. złotych na Fundusz Wsparcia Policji. Pieniądze te pozwolą sfinansować pond 2,3 tys. dodatkowych patroli służb w naszym mieście. Pozyskanie środków będzie możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu z Prezydentem Zaleskim.

2 marca 2023 roku Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski i p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Mariusz Gaik podpisali nowe porozumienie. Asygnowany dokument dotyczy współpracy Urzędu Miasta, który przekaże na rzecz toruńskiej komendy środki finansowe w kwocie 695 tysięcy złotych, na opłacenie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez toruńskich policjantów, którzy zdecydują się na ich pełnienie w swoim wolnym czasie.

Toruńscy funkcjonariusze będą patrolowali ulice, w ramach dodatkowych patroli finansowanych przez magistrat, do 31 grudnia 2023 roku. Szczególnie w miesiącach wakacyjnych oraz podczas imprez masowych. Zwłaszcza w sezonie letnim, gdy miasto Toruń odwiedza masa turystów.

W roku 2019 wsparcie miasta pozwoliło na wysłanie 3607 dodatkowych patroli, w 2020 roku - 3375, w 2021 roku - 2552, a w 2022 roku- 2250. W 2023 roku w ramach przekazanej kwoty 695 tys. zł  możliwe będzie zorganizowanie około ponad 2 300 dodatkowych patroli.

Źródło: Będą dodatkowe patrole policji w Toruniu. Miasto poprawia bezpieczeństwo