85 rocznica ludobójstwa Polaków w ZSRR

i

Autor: Marcin Gadomski

Gdańszczanie pamiętają o strasznej zbrodni. Przejmujące wydarzenie na Łostowicach

2022-08-12 10:39

Na gdańskich Mostowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD w latach 1937-1938. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska oraz Związek Sybiraków oddział Gdańsk.

Ludobójstwo Polaków, które miało miejsce pod koniec lat trzydziestych w Związku Sowieckim nazywane też „operacją polską NKWD” było wynikiem rozkazu, który wydał 11 sierpnia 1937 Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR Nikołaj Jeżow. 

- NKWD skazało 139 835 osób, z tego zamordowano strzałem w tył głowy nie mniej niż 111 091 Polaków będących obywatelami ZSRR. 28 744 skazano na pobyt w łagrach. Wyroki były wykonywane natychmiast. Wywieziono też na Syberię i do Kazachstanu ponad 110 tys. Polaków, którzy mieszkali wówcza w obrębie państwa sowieckiego na Ukrainie i Białorusi. Podobne represje spotkały również przedstawicieli innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących ZSRR - mówi Michał Orłowski, rzecznik Stowarzyszenia Polska Hekatomba. 

W czwarte na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD w latach 1937-1938. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wicewojewoda Mariusz Łuczyk, Hanna Śliwa-Wielesiuk, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz Maciej Lisicki.

Upamiętnienie 85. rocznicy ludobójstwa Polaków w ZSRR w latach 1937-1938