Normy hałasu są przekroczone!

Południowa Obwodnica Warszawy wciąż dudni. Interweniują radni i posłanka

2023-02-06 16:13

Hałas z Południowej Obwodnicy Warszawy wciąż nie daje żyć mieszkańcom. Minął rok od pełnego oddania do użytku całej trasy wraz z tunelem pod Ursynowem, a droga ekspresowa wciąż ma braki w ekranach akustycznych. Na zlecenie urzędu dzielnicy, akredytowane laboratorium wykonało pomiary hałasu. Wyniki wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. W sprawie interweniują wilanowscy radni i posłanka na sejm.

Południowa Obwodnica Warszawy nie daje żyć okolicznym mieszkańcom 

To mocne niedopatrzenie i nieuwzględnienie potrzeb lokalnej społeczności. Przy złej pogodzie i gdy teraz ten ruch się nasila, jest to bardzo uciążliwe – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Andrzej Walesieniuk ( 46 l.), mieszkaniec osiedla na Błoniach Wilanowskich. To tam, w poniedziałek 6 lutego, odbyła się konferencja prasowa radnych dzielnicy, dotycząca brakujących ekranów akustycznych w ciągu trasy S2. - Od momentu otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy, otrzymujemy skargi od mieszkańców dotyczące nieustającego hałasu. Dociera on nawet do domów oddalonych o 2 km od trasy – powiedziała Urszula Włodarska-Sęk, radna Wilanowa.

Dzielnica przeprowadziła pomiary. Jest za głośno!

Dudniąca trasa nie daje żyć mieszkańcom Wilanowa, Wawra i Ursynowa. Radni tych dzielnic od początku walczą o to, aby drogowcy naprawili swoje błędy i załatali dziury w ekranach. - Stworzyliśmy petycję podpisaną przez tysiąc osób, o pilne uzupełnienie brakujących ekranów. Wnioskowaliśmy o zainstalowanie odcinkowego pomiaru prędkości. (...) Proponowaliśmy nasadzenia zieleni wzdłuż pasa, gdzie nie ma dzisiaj ekranów – dodała radna. Niestety wszystkie te starania do tej pory spotykały się z odmową lub urzędniczą opieszałością. Radni postanowili wziąć więc sprawy w swoje ręce i zlecili przeprowadzenie pomiarów hałasu wzdłuż POW, które zostały sfinansowane z budżetu dzielnicy. - Ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozostaje obojętna na apele samorządu dzielnicy o zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem z obwodnicy, postanowiliśmy sami dostarczyć dowody, wszczynające procedurę nałożenia na GDDKiA zabezpieczenia mieszkańców przed hałasem – powiedział Hubert Królak, przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów. 

Południowa Obwodnica Warszawy wciąż dudni. Interweniują radni i posłanka

Dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu

Pomiary przeprowadziło akredytowane laboratorium w październiku 2022 roku. Wykazały, że wzdłuż obwodnicy dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wilanowscy radni zaprosili na konferencję prasową, posłankę na Sejm Aleksandrę Gajewską, która interweniowała w sprawie wyników pomiarów. - Mamy niezbite dowody na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu z POW i zabiegamy wspólnie z władzami Warszawy o wszczęcie przez marszałka województwa postępowania nakładającego na GDDKiA obowiązek uzupełnienia brakujących ekranów – powiedziała posłanka, która dwukrotnie apelowała do rządu o pomoc mieszkańcom Wilanowa i zgłaszała poprawki do budżetu państwa na 2022 i 2023 rok. W swoich propozycjach apelowała odpowiednio o dodatkowe 20 mln zł i 25 mln zł. - Niestety wszystkie te propozycje zostały odrzucone przez większość sejmową – stwierdziła Gajewska.

Czy GDDKiA dobuduje ekrany? Najpierw urzędnicza biurokracja

Czy warszawiacy mieszkający w sąsiedztwie dudniącej trasy mogą liczyć na montaż dodatkowych ekranów w najbliższym czasie? - wykonywane są pomiary hałasu, a następnie stosowne analizy. Całość prac realizuje akredytowane laboratorium. Zgodnie ze zobowiązaniami nałożonymi w rozstrzygnięciach administracyjnych, analizę rozpoczęto po roku od oddania drogi do użytkowania. Uzyskane wyniki zostaną opracowane,  w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm, zostaną zaproponowane dodatkowe środki ochrony. – poinformowała nas Aneta Zeynalov z pionu zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych GDDKiA. Uproszczając… generalna dyrekcja przeprowadzi swoje analizy hałasu, których wyniki poznamy dopiero pod koniec 2023 roku. Jeśli wykażą to samo co, te przeprowadzone na zlecenie dzielnicy, mieszkańcy będą musieli poczekać jeszcze na wyłonienie wykonawcy, który dobuduje dodatkowe ekrany. O ile w ogóle będą na ten cel zarezerwowane pieniądze. 

Sonda
Czy Południowa Obwodnica Warszawy to udana inwestycja?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany