Południowa Obwodnica Warszawy nie daje spać mieszkańcom

i

Autor: Paweł Dąbrowski Południowa Obwodnica Warszawy nie daje spać mieszkańcom

Czy to coś zmieni?

GDDKiA bierze się za pomiary hałasu na POW. Czy to kres udręki okolicznych mieszkańców?

Od otwarcia tunelu pod Ursynowem i uruchomienia ruchu tranzytowego przez POW okoliczni mieszkańcy nie mogą znieść hałasu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bierze się do pracy. "Sprawdzimy oddziaływanie S2 POW na jej otoczenie. Podpisaliśmy w środę umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z monitoringiem dla S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska" - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Przy POW dudni i szumi

Braki w ekranach akustycznych wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy sprawiają, że okoliczni mieszkańcy żyją w towarzystwie ciągłego hałasu. Już w styczniu tego roku pisaliśmy o problemie. Informowaliśmy wtedy, że mieszkańcy Wawra i Wilanowa wielokrotnie protestowali, interweniowali, wysyłając pisma do urzędników i prosili o pomoc media. Bezskutecznie. Jak się okazuje, to ma się zmienić. "Podpisaliśmy w środę umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z monitoringiem dla S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska" - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

"Zakres analizy i monitoringu został określony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Wykonawcą jest firma Lemitor Ochrona Środowiska z Wrocławia, która wyceniła zadanie na 218 325 zł" - dodała.

Będą pomiary hałasu na POW

W ciągu czterech miesięcy od daty zawarcia umowy, czyli z końcem kwietnia 2023 r., GDDKiA powinna otrzymać analizę porealizacyjną, w której zawarte będą m.in. wyniki pomiarów poziomu hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej. Natomiast po 10 miesiącach od daty zawarcia umowy, czyli pod koniec października 2023 r., gotowy będzie raport z pomiarów poziomu hałasu oraz emisji substancji do powietrza i gleby.

"Analiza porealizacyjna oceni m.in. skuteczność zastosowanych zabezpieczeń akustycznych na terenach podlegających stosownej ochronie. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, analiza wskaże obszary wymagające działań minimalizujących, np. zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zabezpieczeń" - wyjaśniła Tarnowska.

Od września 2021 r. do końca 2022 r., w sąsiedztwie tunelu POW pod Ursynowem, wykonywane są pomiary i badania powietrza zgodnie z postanowieniem RDOŚ. Wykonawcą jest firma Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a wartość umowy to 3 761 340 zł.

Rzeczniczka zaznaczyła, że wykonawca zbierał dane z rejonu wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali. Badania były prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali.

"W terminie do 90 dni od upływu terminów wykonania wszystkich pomiarów, czyli do końca marca 2023 r., wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonania analizy porealizacyjnej w tym zakresie" - podkreśliła Tarnowska.

Południowa Obwodnica Warszawy

22 grudnia 2021 r. kierowcy po raz pierwszy wjechali na ok. 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska. Rok później udostępniono do ruchu kolejne ok. 4,5 kilometra S2 z tunelem pod Ursynowem. "Droga ekspresowa S2 usprawniła wyjazd ze stolicy w kierunku Siedlec i Lublina, połączyła także autostradę A2 po zachodniej i wschodniej stronie Warszawy" - zaznaczyła Tarnowska.

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska - Lubelska była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wyniosło ok. 1,7 mld zł.

Południowa Obwodnica Warszawy nie daje spać mieszkańcom
Sonda
Jeździsz Południową Obwodnicą Warszawy?