Prehistoryczne kości z metra: Miał być mamut, jest samica słonia leśnego [GALERIA]

2019-08-13 17:01 PRA
Mamut symbolem Woli
Autor: pixabay.com/susannp4 Mamut symbolem Woli

W grudniu 2018 r. podczas budowy metra wykopano kości prehistorycznego zwierza. Podejrzewano, że może to być mamut i taka wersja "poszła w świat". Po przebadaniu szczątków przez naukowców okazało się jednak, że nie należą one do mamuta, ale do samicy słonia leśnego.

Na fragmenty szkieletu robotnicy natrafili sześć metrów pod ziemią. O znalezisku poinformowani zostali pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego, które prowadzi nadzór archeologiczny nad budową tego odcinka II linii metra. Wstępne oględziny znaleziska sugerowały, że są to fragmenty miednicy oraz kończyn kopalnego ssaka, należącego do słoniowatych. Kości zostały zabezpieczone i przewiezione do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Ostatecznie określenia gatunkowego zwierzęcia dokonali specjaliści z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Znalezione kości miednicy oraz fragmenty kończyn należały do ok. 20-letniej samicy słonia leśnego. Wiek znaleziska datuje się na ok. 115-132 tys. lat. Słonie leśne, które żyły na terenach Polski w interglacjale eemskim, mierzyły nawet 4,5 metra wysokości i ważyły do 7 ton.

Kości zostały zeskanowane w technologii 3D, co umożliwi wyeksponowanie ich kopii w gablocie podłogowej w strefie ogólnodostępnej na poziomie antresoli przy wejściu na stację Płocka od strony ul. Wolskiej. Czyli w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca znalezienia kości samicy słonia leśnego.