Szokująca decyzja sądu. Pracował z azbestem, zmarł na raka. Rodzina nie uzyskała odszkodowania

i

Autor: PEXELS.COM Szokująca decyzja sądu. Pracował z azbestem, zmarł na raka. Rodzina nie uzyskała odszkodowania

DLACZEGO?!

Szokująca decyzja sądu. Pracował z azbestem, zmarł na raka. Rodzina nie uzyskała odszkodowania

2023-06-17 8:15

Mężczyzna przez blisko 20 lat pracy w PRL miał kontakt z azbestem i zmarł na nowotwór w 1973 roku. Jego żona nie uzyskała odszkodowania za śmierć męża, bo sąd uznał, że ówczesne przepisy nie przewidywały takiego świadczenia. Skargę nadzwyczajną w sprawie złożył Prokurator Generalny.

Warszawa. Brak odszkodowania za śmierć spowodowaną przez azbest. Na decyzję sądu zareagowała Prokuratura Generalna

W latach 1953-1972 mąż kobiety był zatrudniony w zakładzie papierniczym zajmującym się m.in. produkcją kartonów zawierających azbest.

Mężczyzna zajmował w firmie kolejne stanowiska pracy, nadzorując w różnym zakresie produkcję kartonów. W okresie zatrudnienia mężczyzny nie informowano o szkodliwości azbestu, hale produkcyjne zakładu nie posiadały wentylacji wyciągowej, nie stosowano również żadnych środków ochrony osobistej. W marcu 1973 roku mężczyzna zmarł wskutek choroby nowotworowej – zrelacjonowała prokuratura.

Kobieta po uzyskaniu decyzji inspektora sanitarnego, złożyła w ZUS wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej i śmierci męża. ZUS odmówił wypłaty świadczenia wskazując, że dopiero ustawa z czerwca 1975 roku o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dała możliwość ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie w przypadku inwalidztwa lub śmierci spowodowanej chorobą zawodową.

Okres zatrudnienia męża wnioskodawczyni ustał w 1972 roku, więc organ uznał, że nie było podstaw do przyznania jednorazowego odszkodowania, bowiem w tej dacie nie obowiązywały przepisy umożliwiające przyznanie takiego świadczenia – przekazała prokuratura informując o decyzji ZUS.

Jak poinformowała prokuratura "po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy Prokurator Generalny zdecydował o skierowaniu do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej, w której zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego w Warszawie rażące naruszenie przepisów ustawy z 1968 roku oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia poprzez ich niezastosowanie i uznanie w konsekwencji tego, że członkom rodziny zmarłego przed 12 czerwca 1975 roku pracownika wskutek choroby zawodowej nie przysługuje odszkodowanie".

Sonda
Czy osoby chorujące na nowotwory mogą liczyć w Polsce na wystarczającą opiekę?