W staromiejskiej kamienicy odkryto fragmenty średniowiecznych ścian

i

Autor: EASTNEWS

NIESAMOWITE

Szokujące odkrycie w samym centrum stolicy! W kamienicy znaleziono fragmenty średniowiecznych ścian

2023-08-24 18:24

W kamienicy przy ul. Kanonia 10/12/14 znaleziono fragmenty średniowiecznych ścian wewnętrznych! To budynki wzniesione w XVI w. dla kanoników warszawskich. Kamienice zostały niemalże w całości zniszczone podczas powstania warszawskiego. Zostały odbudowane w latach 1957-59.

Warszawa. W śródmiejskich kamienicach odnaleziono fragmenty średniowiecznych ścian!

Domy przy ul. Kanonia 10/12/14 zostały wzniesione w XVI wieku dla kanoników warszawskich. Zbudowano je pomiędzy przykościelnym cmentarzem, a murem obronnym Starego Miasta. Przebudowane w XVII i XVIII wieku. W części nadziemnej wszystkie ściany uległy zniszczeniu za wyjątkiem części ściany frontowej kamienicy Kanonia 10 i niewielkiego fragmentu elewacji parteru kamienicy Kanonia 12. Szczątkowo ocalały ściany graniczne pomiędzy poszczególnymi budynkami. W kamienicach zachowały się też ściany piwniczne.

Teraz, w związku z kolejnym remontem kamienic, konserwator zabytków zlecił badania. Te potwierdziły, że fragmenty średniowiecznych ścian wewnętrznych w kamienicy są oryginalne. - Mgr inż. arch. Piotr Kordek wykonał w całym lokalu odkrywki badawcze tynków na ścianach. Dzięki temu zidentyfikowane zostały wiązania lub rozwarstwienia w miejscach łączenia ścian, rodzaje materiałów i zastosowanych wątków ceglanych. Odkrywki pozwoliły na wskazanie stratygrafii, czyli chronologii przekształceń budowlanych. A także zmian w układzie przestrzennym mieszkania dokonanych po wojnie - wyjaśnił konserwator.

Badania potwierdziły, że podczas odbudowy budynku pozostawiono w poziomie piwnic oryginalne ściany frontowe i jedną poprzeczną ścianę wewnętrzną, a w parterze częściowo ściany frontowe i również ścianę poprzeczna wewnętrzną. Pozostałe ściany są z czasów odbudowy.

Stan techniczny ruin pogarszał się z roku na rok. Większość z pozostałych ceglanych ścian straciła wartość użytkową i zaczęła stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia, i w konsekwencji została rozebrana. O odbudowie kamienic zdecydowano dopiero kilkanaście lat po wojnie.

Sonda
Interesujesz się zabytkami?