WAŻNE ZMIANY w ruchu drogowym: Korytarz życia i jazda "na suwak" od dzisiaj obowiązkowe! [INFORMATOR, GRAFIKA]

2019-12-05 21:32 PRA
Korytarz życia
Autor: OSP Turze / YouTube Korytarz życia

Od piątku w życie wchodzą przepisy dotyczące korytarza życia oraz jazdy "na suwak". Wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch sytuacjach istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. Wszyscy kierowcy mają obowiązek stosowania jazdy na suwak i korytarza życia.

Korytarz życia

Obowiązek tworzenia korytarza życia dotyczy kierowców poruszających się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W sytuacji wymagającej utworzenia korytarza życia kierujący pojazdami powinni umożliwić swobodny przejazd pojazdom służb ratowniczych poprzez odpowiednie usytuowanie.

Zgodnie z przyjętą zasadą kierujący pojazdami, poruszający się lewym pasem będą musieli zjechać do lewej krawędzi pasa, a pozostali do prawej krawędzi. Sprawne utworzenie korytarza życia będzie szczególnie ważne na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie życia.

Korytarz życia - zasada dłoni
Autor: http://www.korytarzzycia.pl/grafiki/zasada-prawej-reki/ Utworzenie korytarza życia powinno być prowadzone analogicznie do palców prawej dłoni.

Niezwykle ważnym jest fakt wyznaczenia miejsca na korytarz życia, który w przypadku kilku pasów ruchu zawsze będzie występować po lewej stronie (tj. pomiędzy lewym pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym). Tym samym kierowca nie będzie musiał się zastanawiać, z której strony nadjedzie pojazd uprzywilejowany – informują policjanci.

Nowe przepisy zabraniają również pojazdom innym niż uprzywilejowane korzystanie z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

Jazda "na suwak"

Przepisy dotyczące jazdy "na suwak” precyzują sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie.

Zgodnie z nowymi przepisami w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu nie będzie miał (jak dotychczas) obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (mającym kontynuację), na który zamierza wjechać – wyjaśniają policjanci.

Jazda na suwak
Autor: Policja Jazda na suwak

Warto zapamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami w takiej wyjątkowej sytuacji drogowej kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu (mającym kontynuację) jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody (lub kiedy występuje zanikanie pasa) umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, zmianę tego pasa ruchu na ten, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

Przywołany wyżej przepis należy czytać zgodnie z intencją ustawodawcy, który miał na celu przede wszystkim zapewnienie większej płynności ruchu na całym przekroju (szerokości) jezdni. Tym samym należy uznać, że kierujący pojazdem znajdujący się na pasie, na którym z różnych względów (zanikanie, przeszkoda) nie można kontynuować jazdy, jest w uprzywilejowanej sytuacji i powinien zostać „wpuszczony” przez kierującego jadącego sąsiednim pasem na pas ruchu, na którym kontynuowanie jazdy jest możliwe - tłumaczą mundurowi.

Oczywiście warto pamiętać, że nowe prawne regulacje nie zwalniają kierowców z myślenia i zdrowego rozsądku. Zmieniający pas ruchu pamiętajmy, że manewr powinien być wykonany z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.