2022 dobry rok w infrastrukturze nowe zdjęćie

i

Autor: Materiały prasowe

Bezpieczne drogi i szybka kolej

2022 dobry rok w infrastrukturze

2022-12-23 0:05 Materiał sponsorowany

Ostatnie 7 lat to był dobry czas dla polskiej infrastruktury. Od 2015 r. polska sieć dróg ekspresowych i autostrad powiększyła się o 63 proc. Dotychczas w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych zakończono budowę 156 zadań o wartości ponad 73,8 mld zł. Kierowcy zyskali ponad 2 tys. km nowych, bezpiecznych i wygodnych dróg.

W budowie znajduje się obecnie ponad 900 km dróg ekspresowych i ponad 170 km autostrad. Realizowane są zadania ujęte w Programie Budowy 100 Obwodnic. Po dwóch pierwszych z nich, Smolajn oraz Brzezia, mogą już jeździć kierowcy, a w budowie jest 13 kolejnych o wartości 2,6 mld zł i długości ponad 105 km.

Do budowy dróg podchodzimy kompleksowo. Nowy ambitny program drogowy zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych przeznaczone zostanie ok. 294,4 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

2022 dobry rok w infrastrukturze

i

Autor: Materiały prasowe

Drogi krajowe i lokalne

W 2022 r. został oddany do użytkowania tunel drogowy na trasie łączącej Kraków z Zakopanem, wydrążony pod górą Luboń Mały wciągu S7. Tunel na Zakopiance to skomplikowane przedsięwzięcie inżynieryjne i jeden z wielu obiektów, które są lub będą budowane na sieci dróg krajowych, np. na trasie S3, S19, w Świnoujściu. Najdłuższy, 5km tunel w Polsce powstanie w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Równie ważne co drogi krajowe są te samorządowe, którymi Polacy na co dzień jeżdżą do pracy, szkoły czy do lekarza.

Jeszcze niedawno zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom było dla wielu samorządów bardzo trudne. Rząd pochylił się nad tym problemem i zaproponował rozwiązanie, które pozytywnie wpływa zarówno na stan dróg lokalnych, jak i szybkość realizowanych inwestycji. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie wsparcia, które pozwala samorządom realizować szereg wyczekiwanych inwestycji – wyjaśnia wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowoczesna i szybka kolej

Dużo dobrego dzieje się także na kolei, która przyciąga pasażerów coraz szybszymi oraz komfortowymi połączeniami. W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. zmodernizowano lub wybudowano 7tys. km torów. W ramach programu owartości 76,7mld zł prowadzone są Inwestycje m.in. Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie czy Rzeszowie. Modernizowane są najważniejsze trasy kolejowe, dzięki czemu rośnie prędkość pociągów, co powoduje skrócenie czasu przejazdu, np. z Warszawy do Gdańska do 2,5 godzin, az Krakowa do Katowic poniżej 50 minut.

Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim dostępna. Potencjał polskich kolei jest wielki i cieszę się, że wreszcie zaczął być wykorzystywany. Dzisiaj pociągi PKP Intercity zatrzymują się na ok. 100 stacjach więcej niż w 2015 r. – mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wykluczenie komunikacyjne

Jednym z głównych celów Ministerstwa Infrastruktury jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Na kolei dzieje się to dzięki Programowi Kolej Plus, pierwszemu w historii, który powstał we współpracy z samorządami. Zakłada on modernizację istniejących lub budowę nowych linii oraz budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje z 11 województw, które dotyczą miast powyżej 10 tys. mieszkańców bez pasażerskich połączeń kolejowych lub wymagających usprawnienia. Dzięki tym inwestycjom ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei.

W ciągu ostatnich 7 lat zmodernizowanych zostało 288 stacji i 427 przystanków kolejowych. Powstało też 71 zupełnie nowych przystanków. Zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy niemal 80 dworców kolejowych. To oznacza, że w ponad 850 miejscach infrastruktura pasażerska znacząco się poprawiła albo została wzniesiona od podstaw. Zmodernizowanych i wybudowanych zostało już prawie 7 tys. km torów kolejowych w całej Polsce – mówi minister Adamczyk.

Skutecznym narzędziem walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest także Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Coraz więcej samorządów korzysta z rządowego wsparcia przy uruchamianiu nowych linii autobusowych.

Od 2020 r. na wsparcie samorządów uruchamiających połączenia autobusowe gwarantujemy corocznie 800mln zł. Dzięki temu powstają nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy z mniejszych miejscowości mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury – mówi wiceminister Weber.

Ministerstwo Infrastruktury z roku na rok obserwuje coraz większe zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W2019 r. dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych, w2020 r. przewozy wykonywane były na 2834liniach, w 2021 r. dopłatą objęto 4371 linii, a w 2022 r. wsparcie przyznano dla 5705 połączeń.

Strategiczna inwestycja

2022 dobry rok w infrastrukturze

i

Autor: Materiały prasowe

Z sukcesem realizowana jest strategiczna dla Polski inwestycja, polegająca na przekopie Mierzei Wiślanej i budowie Kanału Żeglugowego do portu w Elblągu. 17 września udostępniona została droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, dzięki czemu można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany bez zgody Rosji. – Przekop Mierzei Wiślanej to epokowa inwestycja, która skróciła i uprościła żeglugę oraz sprawiła, że nie ma już potrzeby korzystania z Cieśniny Piławskiej. Szczególnie dzisiaj, w obliczu wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą widać, jak trafna była ta decyzja – mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Obecnie kontynuowane są prace nad II i III etapem tej inwestycji. Zakończy się ona w nadchodzącym roku.

Partnerem materiału jest Ministerstwo Infrastruktury

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany