Minister

i

Autor: Materiał prasowy

Podsumowanie roku

2022 rok nie był łatwy, ale jako państwo i naród zdaliśmy egzamin

2022-12-29 0:00 Materiał sponsorowany

Niemal cały rok 2022 upłynął nam w cieniu wojny w Ukrainie, z której skutkami – przede wszystkim kryzysem energetycznym i inflacją – mierzy się cała Europa.

– Dzięki działaniom osłonowym, a także mądrej polityce społecznej w ostatnich latach, udało nam się uniknąć wielkiego kryzysu. Rynek pracy, mimo przyjęcia do Polski obywateli Ukrainy, ma się dobrze, a dotychczas realizowane programy i działania są kontynuowane. 2022 r. nie był łatwy, ale jako państwo i naród zdaliśmy egzamin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – Udzieliliśmy przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy niezbędnej pomocy, wprowadziliśmy również rozwiązania pozwalające im szybciej stanąć na nogi. Uchwalona w ekspresowym tempie rządowa specustawa reguluje m.in. kwestie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce oraz wprowadza ułatwienia w dostępie do rynku pracy. Na mocy specustawy zatrudnienie w Polsce znalazło blisko 780 tys. obywateli Ukrainy.

Rynek pracy w Polsce jest stabilny

Na koniec 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,8 proc., a w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 895 tys. osób. Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że po niespełna dwunastu miesiącach – dane GUS obrazują sytuację w listopadzie br. – bez pracy w Polsce jest o 95 tys. mniej osób niż na koniec ubiegłego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest na poziomie 5,1 proc., czyli o 0,7 pkt proc. niższym niż na koniec 2021 r.

Płaca w górę, a praca? Zdalna

W 2022 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł. W 2015 r. minimalna pensja wynosiła 1750 zł. Minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. W 2015 r. minimalna stawka godzinowa w ogóle nie obowiązywała. W 2022 r. Sejm przyjął też ważne zmiany w Kodeksie pracy – to przede wszystkim wprowadzenie definicji pracy zdalnej oraz zasad jej organizowania. – Pomoże to w lepszym godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także zapewni wsparcie w znalezieniu stałego zatrudnienia osobom np. z mniejszych miejscowości – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Wsparcie dla rodziców najmłodszych dzieci

Kwestia godzenia życia rodzinnego z pracą jest ważna dla rodziców. Z początkiem roku 2022 wszedł w życie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice pozostałych dzieci od kwietnia 2022 r. mogą korzystać z dofinansowania do opieki żłobkowej – do 400 zł miesięcznie. Z kolei ostatniego dnia listopada br. premier Mateusz Morawiecki i minister Marlena Maląg ogłosili zmiany w nowej edycji programu Maluch+, które mają przyczynić się do tego, że z mapy Polski znikną „białe plamy”, czyli gminy, w których nie działa ani jeden żłobek czy klub dziecięcy. – Zdecydowanie zwiększamy finansowanie programu – na jego funkcjonowanie przeznaczymy 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi – wskazuje szefowa MRiPS.

Minister

i

Autor: Materiał prasowy

Czternasta emerytura po raz drugi

Nie zapomnieliśmy również o seniorach. W 2022 r. na wszystkie działania skierowane do seniorów przeznaczyliśmy 44 mld zł. Wypłaciliśmy nie tylko trzynastą, ale też czternastą emeryturę i chcemy, by trafiła ona do emerytów i rencistów również w 2023 r. – mówi minister Marlena Maląg. W 2023 r. czeka nas również rekordowa waloryzacja świadczeń – od 1 marca minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł. W 2023 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o co najmniej 250 zł (nie mniej niż 13,8 proc.).

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnością

Pamiętamy również o osobach z niepełnosprawnością. W 2022 r. wsparcie dla tych osób wyniosło ponad 37 mld zł. W 2015 r. było to 16 mld zł.Podnosimy wysokość świadczeń. Od 1 marca 2022 r. renta socjalna, podobnie jak minimalna emerytura wynosi 1338,44 zł. W 2023 r. kwota ta wzrośnie do 1588,44 zł. Co ważne, od 1 marca 2022 r. wzrosła również kwota, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – z 1772,08 zł do 1896,13 zł. Od 2015 r. o 919 zł wzrosło z kolei świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. W 2015 r. było ono na poziomie 1200 zł, w 2022 r. wzrosło do 2119 zł. W 2023 r. będzie to już 2 458 zł. – Wiemy jak ważne są potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Nie pozostajemy na nie obojętni, dlatego staramy się systematycznie rozszerzać wachlarz oferowanego wsparcia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Fundusz Solidarnościowy

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej oraz tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. W 2022 r. na usługi asystenckie przeznaczyliśmy łącznie 610 mln zł. Z tych środków korzystają samorządy (510 mln zł) i organizacje pozarządowe (100 mln zł). Dotąd przyznano dofinansowanie na utworzenie 102 Centrów, łączna kwota dofinansowania to około 292 mln zł. 19 centrów już funkcjonuje. W ostatnim rozdaniu, które ogłoszono na początku grudnia br., przyznano ponad 71 mln na utworzenie 24 centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

logo ministerstwo

i

Autor: Materiał prasowy
Nasi Partnerzy polecają