GRANTY czekają na chętnych! 2

i

Autor: Materiały prasowe

Wsparcie dla mieszkańców terenów wiejskich

600 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych. GRANTY czekają na chętnych!

2023-06-30 0:05 Materiał sponsorowany

Ruszył najnowszy program grantowy Fundacji Enea. Chce ona wesprzeć mieszkańców terenów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych miejsc, w których działa koncern energetyczny Enea. Wnioski o dofinansowanie działań na rzecz lokalnych społeczności mogą składać Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Budżet całego programu wynosi 600 tys. zł.

Fundacja Enea uruchomiła program grantowy. Za jego pośrednictwem wesprze organizacje działające na rzecz swoich lokalnych społeczności, czyli Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nabór wniosków o granty potrwa do wyczerpania środków.

Nie tylko folklor

Koła Gospodyń Wiejskich zwykle kojarzą nam się z reprezentowaniem wsi lub gminy na różnorodnych wydarzeniach – dożynkach, konkursach itp. Prezentują lokalny folklor - szyją tradycyjne stroje, śpiewają ludowe pieśni, zajmują się rękodziełem czy podtrzymują tradycje kulinarne regionu. Choć przekazywanie tradycji i zwyczajów z pokolenia na pokolenie jest ważne, to jednak koła pełnią także dużo istotniejszą rolę. Przede wszystkim integrują lokalne społeczności i sprzyjają współpracy międzypokoleniowej. Zajmują się pomocą najbardziej potrzebującym oraz edukacją. Coraz częściej koła zakładane są i prowadzone przez młode kobiety, co całkowicie zmienia wizerunek wsi. Panie należące do kół wspólnie realizują swoje pasje, mają grupy dyskusyjne, wyjeżdżają na koncerty i do teatru, a także na wycieczki. Działają na rzecz poprawienia stanu zdrowia okolicznych mieszkańców i promują aktywność fizyczną.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą w programie pomocowym Fundacji Enea starać się o granty w wysokości 8 tys. zł na swoją działalność.

Gaszą pożary i ratują życie

Granty dla Ochotniczych Straży Pożarnych są wyższe i wynoszą 15 tys. zł. Wynika to z roli pełnionej przez OSP i potrzeb tych jednostek. Powstają tam, gdzie nie ma możliwości, by szybko z pomocą dotarła Państwowa Straż Pożarna. Strażacy-ochotnicy nie otrzymują za ciągłą gotowość do niesienia pomocy żadnej pensji. Jeśli jadą do akcji, dostają niewielkie wynagrodzenie - w zależności od uchwały gminy, na terenie której działa dana jednostka – jest to zaledwie maksymalnie 1/175 przeciętnego wynagrodzenia. A ich praca i poświęcenie są bezcenne – nie tylko gaszą pożary i ewakuują poszkodowanych w nich ludzi i zwierzęta, pomagają również ocalić zagrożone przez pożary mienie. Prowadzą działania ratownicze na obszarach wodnych. Niosą ratunek w czasie powodzi czy po przejściu huraganu. Podczas wypadków samochodowych to najczęściej oni pierwsi są na miejscu, by nieść ratunek i ratować życie poszkodowanym.

GRANTY czekają na chętnych!

i

Autor: Materiały prasowe

Na co przeznaczyć granty

Projekty na rzecz lokalnych społeczności mogą dotyczyć działań z zakresu:

  • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • edukacji,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • ratownictwa i ochrony ludności,
  • ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • kultury i sztuki,
  • walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
  • sportu i kultury fizycznej.

Dofinansowane będą pomysły długofalowe, angażujące lokalne społeczności i przynoszące jej trwałe rezultaty.

Cieszę się, że Enea wspiera inicjatywy społeczne – mówi Jacek Sasin, minister aktywów państwowych

Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich to centra aktywności mieszkańców polskich wsi, miast i miasteczek. Ich działalność ma ogromny i to bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn. Cieszę się, że spółki Skarbu Państwa, w tym Enea, prócz prowadzenia działalności biznesowej, zwracają również uwagę i wspierają inicjatywy społeczne, które są tak cenne dla lokalnych społeczności.

Fundacja Enea pomaga od 9 lat

Fundacja Enea aktywnie wspiera lokalne społeczności. Skupia się na edukacji, bezpieczeństwie, ochronie i promocji zdrowia, sporcie, ekologii, walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmuje działania dla lokalnych społeczności, w regionach, w których na co dzień działają spółki Grupy Enea. Często programy realizowane są z zaangażowaniem pracowników– wolontariuszy Grupy Enea. Fundacja m.in. przekazała 15 mln zł na darowizny, wsparła już 120 tys. beneficjentów, a 3 tys. dzieci każdego roku bierze udział w zajęciach sportowych w ramach programu „Enea Akademia Sportu”.

Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się m.in. w działaniach na rzecz naszego najbliższego otoczenia. Z tego powodu, wraz z Fundacją Enea, postanowiliśmy wesprzeć Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które są centrami aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. Zależy nam na wsparciu lokalnej społeczności, dlatego swoją uwagę zwracamy na inicjatywy, które odbywają się na obszarze działalności Grupy Enea – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące programu grantowego znajdują się na stronie: https://www.enea.pl/fundacja

Materiał sponsorowany jest przez

ENEA

i

Autor: shutterstock ENEA 2