Czy przy tak wysokiej inflacji opłaca się oszczędzać nowe zdjęcie otwierające

i

Autor: Materiały prasowe

Pieniądze to nie wszystko

Czy przy tak wysokiej inflacji opłaca się oszczędzać

2022-12-01 0:05

Hubert Biskupski, redaktor naczelny Super Biznesu w swoim programie „pieniądze to nie wszystko” zadaje pytanie, z którym mierzy się każdy mający jakiekolwiek nadwyżki finansowe. Czy przy tak wysokiej inflacji (18 proc.) w ogóle warto oszczędzać? A może lepiej wydać pieniądze jak najszybciej, zanim jeszcze bardziej stracą na wartości? A jeśli oszczędzać, to jak? Może ukryć w przysłowiowej skarpecie? Przemysław Jaworski, dyrektor zespołu sprzedaży produktów emerytalnych Skarbiec TFI przekonuje, że zawsze warto oszczędzać. - Pamiętajmy, że inflacja, zwłaszcza tak wysoka, nie będzie z nami przez całe życie - argumentuje.

Przemysław Jaworski wyjaśnia, że oszczędzanie, w dłuższej perspektywie, bardzo nam się opłaci.

Czy przy tak wysokiej inflacji opłaca się oszczędzać

i

Autor: Materiały prasowe

Przemysław Jaworski, dyrektor zespołu sprzedaży produktów emerytalnych Skarbiec TFI:

- Ja bym w ogóle nie patrzył na inflację. Inflacja jest jak cykl koniunkturalny na giełdzie: jest hossa, jest i bessa - wyjaśnia. Podobnie jest z inflacją - dzisiaj jest wysoka, ale za jakiś czas znów będzie niska. Jeśli będziemy budować nasze oszczędności przez wiele lat, to ich portfel będzie się powiększał. Mogą nam się one przydać w przyszłości, na przykład na emeryturze. Na pewno będziemy chcieli mieć spokojną i dostatnią jesień życia.

- O emeryturze musimy myśleć już dzisiaj – ostrzega Przemysław Jaworski.

Przemysław Jaworski mówi w programie „Pieniądze to nie wszystko” jak oszczędzać i opisuje, jak oszczędzają Polacy. Wyjaśnia czym są PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKE – Indywidualne Konto Emerytalne, podatek Belki, TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i inne pojęcia związane z finansami.

Pieniądze to nie wszystko Extra - Skarbiec TFI

Nota prawna

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży.

Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.

Partnerem materiału jest TFI SKARBIEC

Nasi Partnerzy polecają