Działania samorządów na rzecz zdrowia

i

Autor: Materiały prasowe

INDEKS ZDROWYCH MIAST 2022

Działania samorządów na rzecz zdrowia

2022-12-21 0:05 Materiał sponsorowany

Miasto, w którym żyje się najzdrowiej to Warszawa, tuż za nią jest Opole, a na trzecim miejscu znajduje się Chorzów - wynika z ogólnego zestawienia Indeksu Zdrowych Miast 2022. W ramach tego projektu Grupa LUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej sprawdziły, które z 66 miast na prawach powiatu zapewniają najlepsze warunki dla zdrowia mieszkańców.

Oprócz zestawienia ogólnego, eksperci przyjrzeli się też każdemu miastu w kontekście 8 obszarów m.in. zdrowia, infrastruktury czy środowiska. W kategorii zdrowie przoduje Opole, z kolei o środowisko najlepiej troszczy się Sopot. Jakich danych dostarcza nam Indeks Zdrowych Miast i w jakim celu powstał? Wyjaśniamy.

Wsparcie dla samorządów

Współpraca między SGH, Fundacją GAP oraz Grupą LUX MED zaowocowała powstaniem Indeksu Zdrowych Miast, którego celem jest poprawa warunków w konkretnych obszarach dotyczących zdrowia mieszkańców. Biorący udział w projekcie eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazali, które czynniki i w jaki sposób wpływają na jakość życia i zdrowie mieszkańców, będąc tym samym „drogowskazem” dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie miejskich przestrzeni.

Nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska. Grupa LUX MED chce wspierać samorządy i pomagać im w rozwoju i planowaniu zdrowych, zrównoważonych przestrzeni. Analiza i wnioski z Indeksu Zdrowych Miast pełnią nie tylko rolę inspiracji czy zachęty, ale realnego drogowskazu zmian pokazującego, co możemy zrobić i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

https://www.luxmed.pl/assets/media/Indeks_Zdrowych_Miast.pdf

Rozwój i planowanie „zdrowych miast”

Indeks Zdrowych Miast w ustrukturyzowany i jasny sposób pokazuje zarówno te mocne, jak i słabsze strony funkcjonowania miast, które mają wpływ na nasze zdrowie. Jako firma medyczna chcemy wspierać władze samorządowe i mieszkańców w inicjatywach, które pomogą poprawić lokalną jakość życia. Każda społeczność jest inna i inna będzie też forma i zakres możliwego zaangażowania firmy takiej jak nasza. Przykładem może być wspólna realizacja programów profilaktycznych czy akcje promujące postawy prozdrowotne. Jesteśmy przekonani, że gdy łączy nas jeden cel, jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Zdrowie a produktywność i jakość życia

Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów, w tym pracy, a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień, bo decyduje i o tym, co nam daje siłę gospodarczą, i o tym, czemu ta siła ma faktycznie służyć – wskazuje prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP. Raport na temat Zdrowych Miast zostanie uzupełniony o wyniki badań ankietowych skierowanych do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Dzięki pozyskanym informacjom, będzie można nie tylko zidentyfikować mocne i słabe strony jednostek terytorialnych, lecz także uzupełnić ocenę poziomu zdrowotności miast. Jak wskazuje Prezes Grupy LUX MED, Indeks ma tę wartość, że pozwala na nowo zdefiniować pojęcie „zdrowe miasto” nie tylko przez pryzmat jakości powietrza czy obszarów zielonych. Pokazuje nam znacznie szerszą perspektywę.

- Współczesny świat zmaga się z wieloma wyzwaniami. Kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska to problemy całego świata, włodarzy miast i mieszkańców. To człowiek eksploatuje planetę często w sposób nieodpowiedzialny, przyczyniając się do destrukcji przyrody i klimatu. To ostatni moment, żeby zacząć działać – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak podkreśla, ważne jest, aby miasta w obliczu wielu wyzwań nie zapominały o zdrowiu mieszkańców.

Czym jest Indeks Zdrowych Miast?

Indeks Zdrowych Miast powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę chorób na obszarach zurbanizowanych. Dostarcza wielu cennych informacji na temat tego, w co inwestują samorządy, np. w edukację, tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej czy środowisko. W ramach Indeksu szczegółowej analizie poddano m.in. realizowane przez miasta programy zdrowia publicznego, śmiertelność z powodu chorób cywilizacyjnych, powierzchnię zieleni miejskiej oraz jakość powietrza.

Czy wiesz, że…                                                                                         

  • Najwięcej programów polityki zdrowotnej oferuje mieszkańcom Warszawa – jest ich aż 359 przy średniej badanych miast - 42;
  • Na 100 km w Lesznie przypada aż 186,4 km (przy średniej: 74,1 km). To miasto idealne dla rowerzystów;
  • Sopot stawia na aktywność fizyczną – na 100 tys. mieszkańców przypada prawie 189 obiektów sportowych, podczas gdy średnia dla kraju wyniosła 19,7.

Miejsca najlepsze do życia

Najzdrowszym miastem w Polsce okazała się stolica, a na ostatnim miejscu znalazła się Dąbrowa Górnicza. Oprócz głównego zestawienia 66 miast powiatowych, autorzy Indeksu wyłonili zwycięzców w ośmiu, ważnych w kontekście warunków do życia kategoriach:

  • Zdrowie - Opole,
  • Ludność i Pokolenia oraz Usługi Społeczne i Komunalne Rzeszów,
  • Edukacja - Białystok,
  • Mieszkalnictwo - Gliwice,
  • Środowisko - Sopot,
  • Infrastruktura - Nowy Sącz,
  • Przestrzeń - Świnoujście.

Twórcy Indeksu przyznali też dziewięć wyróżnień. Szczegóły zestawienia znajdują się w Raporcie Indeks Zdrowych Miast, który jest dostępny na stronie: https://www. luxmed.pl/assets/media/Indeks_ Zdrowych_Miast.pdf

Partnerzy materiału

Luxmed Działania samorządów na rzecz zdrowia

i

Autor: Materiały prasowe
Nasi Partnerzy polecają