Dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze

i

Autor: Materiały prasowe

Narodowy Bank Polski informuje

Dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze

2023-09-11 9:20 Materiał sponsorowany

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. Rezerwy dewizowe wpływają na wiarygodność finansową kraju, stabilność kursu złotego i bezpieczeństwo systemu finansowego.

Na koniec sierpnia 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 182,2 mld dolarów. Istotny składnik rezerw stanowi złoto, postrzegane jako aktywo strategiczne. Obecnie zasoby złota NBP wynoszą ponad 300 ton, a jego wartość jest wyceniania na ponad 19,6 mld dolarów.