Hasco-Lek: pomagamy i aktywizujemy do pozytywnych zmian

i

Autor: Materiały prasowe

Łączy nas pomaganie

Hasco-Lek: pomagamy i aktywizujemy do pozytywnych zmian

2023-09-19 0:05 Materiał sponsorowany

Hasco-Lek SA od wielu lat realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma angażuje się w różnorodne projekty społeczne i dobroczynne, a od niemal 17 lat, przez powołaną z inicjatywy zarządu i pracowników Fundację Hasco-Lek, niesie pomoc najbardziej potrzebującym.

Fundamentem działalności firmy Hasco-Lek SA jest troska o zdrowie i zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów. Przedsiębiorstwo swoją misję – „Kompleksowo dbamy o zdrowie i komfort życia Polaków” – realizuje, podejmując wiele zróżnicowanych działań. Od produkcji farmaceutyków, poprzez zaawansowane badania w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, aż po dystrybucję produktów oraz leczenie pacjentów we własnych placówkach medycznych, jak również działania z zakresu CSR.

Pomaganie mamy w DNA

Wspieranie rozmaitych inicjatyw sportowych oraz podejmowanie działań propagujących aktywność fizyczną są niejako wpisane w DNA firmy. W działania są pracownicy ze wszystkich spółek Grupy Hasco, którzy chętnie biorą udział w wydarzeniach sportowych, szczególnie tych o charakterze charytatywnym.

Zarząd firmy od wielu lat angażuje się w wiele akcji dobroczynnych, co zaowocowało powołaniem w 2006 r. Fundacji Hasco-Lek, która powstała także z inicjatywy pracowników. Na co dzień fundacja realizuje projekty, które niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Udziela finansowego i rzeczowego wsparcia dzieciom, młodzieży, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomaga też pokonywać bariery, włączając się w inicjatywy na rzecz integracji środowisk, wspiera ochronę zdrowia oraz aktywnie włącza się w działania na rzecz rozwoju edukacji i młodych talentów.

Nasz wieloletni mecenat wydarzeń sportowych oraz doświadczenia pozwoliły na bliższe poznanie potrzeb szeroko rozumianego środowiska sportowego. Jednocześnie firma dostrzegła, że niewiele polskich przedsiębiorstw wspiera sportowców z niepełnosprawnościami. Dla nas ich niezwykła sportowa determinacja, hart ducha, zacięcie, z jakim pokonują własne słabości, stały się cenną wskazówką i impulsem do wyznaczenia głównego kierunku działań Fundacji – podkreśla dr Tomasz Han, Wiceprezes Hasco-Lek SA.

Łączy nas pomaganie

Hasco-Lek SA pod hasłem „Pomagam? Naturalnie” realizuje kampanię marketingu społecznego. Dzięki niej 3 proc. dochodu ze sprzedaży produktów z serii NaturKaps jest przekazywane na rzecz realizacji działań statutowych i projektów Fundacji Hasco-Lek. Każdy konsument kupujący produkty Hasco-Lek wspiera osoby potrzebujące. Od 2012 r. do chwili obecnej zebrano ponad milion złotych. Środki zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych oraz programu wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami.

Nasi Partnerzy polecają