lasy panstwowe

i

Autor: Shutterstock

LASY PAŃSTWOWE

Lasy Państwowe na rzecz prywatnych lasów

2022-11-25 0:00 Materiał sponsorowany

Niemal jedna piąta lasów w Polsce należy do indywidualnych właścicieli, a liczba rodzin mających własny las przekracza milion! Mało kto wie, że lasy należące do indywidualnych osób to więcej niż całkowita powierzchnia leśna niejednego z państw Europy. Polskie lasy prywatne to 1,78 mln hektarów. Lasy Państwowe wspierają ich prywatnych właścicieli.

Szkopuł jednak w tym, że głos posiadaczy lasów (19,3 proc.) w kraju jest słabo słyszalny. To dlatego, że pojedyncza rodzina ma go zwykle niewiele. Nie zawsze też interesuje się swoją własnością i jest w stanie poświęcić lasowi wystarczająco dużo uwagi. Na szczęście prywatnych właścicieli lasu wspierają Lasy Państwowe.

Na Mazowszu i Podhalu

Dawniej prywatny las był integralną częścią gospodarstwa rolnego. Rolnik nie był w stanie obyć się bez drewna, z którego budował, wykonywał narzędzia, korzystał z niego do ogrzewania mieszkań, a nawet w lesie wypasał zwierzęta. Dziś priorytety rolników się zmieniły.

– Problemem prywatnych właścicieli lasów jest znaczne rozdrobnienie ich własności. Pojedyncze osoby posiadają hektar bądź kilka hektarów lasu, często w postaci kilku wąskich działek ewidencyjnych – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych. – Te osoby okazjonalnie korzystają ze swojej własności. Nie są profesjonalistami i potrzebują wsparcia. My, profesjonaliści, służymy im pomocą – dodaje.

Lokalnie ta pomoc ma bardzo istotne znacznie. Na Mazowszu i Podhalu w rękach indywidualnych osób znajduje się większość obszaru lasów. To, w jakich lasach Polacy będą wypoczywać, spacerować i zbierać grzyby w tych częściach kraju, niemal w połowie zależy od nich samych i ich sąsiadów.

Po pierwsze – doradztwo

Mało kto wie, że prywatny właściciel lasu może zwrócić się z prośbą o nieodpłatne konsultacje do nadleśnictwa. Takie prawo dają mu przepisy ustawy o lasach.

– Warto z tego korzystać. Nasze nadleśnictwa zatrudniają świetnych specjalistów, którzy mogą udzielić porady zarówno jak las chronić i pielęgnować, ale także w jaki sposób go użytkować. Co roku udzielamy takiego wsparcia 20-30tysiącom osób – zachęca Michał Gzowski, rzecznikLasów Państwowych.

Na pewno łatwiej do eksperta z Lasów Państwowych dotrzeć w tych powiatach, gdzie to nadleśnictwa, w imieniu starosty, sprawują nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Część powiatów zatrudnia własnych leśników, ale większość zleca to zadanie lokalnym nadleśnictwom.

Lasy Państwowe finansują plan

Czy to nadleśnictwo, czy prywatny właściciel lasu – wszystkich obowiązuje gospodarowanie zgodnie z planem urządzenia lasu. Ten dla właściciela prywatnego ma prostszą postać i stąd nazwa „uproszczony plan urządzenia lasu”. Jednak i jeden, i drugi wyznacza maksymalny limit pozyskania drewna. Dziesięcioletni plan dla nadleśnictw zlecają i opłacają Lasy Państwowe. Plan dla Kowalskiego i Nowaka zleca starosta. Natomiast od 2017 r. coraz częściej za wykonanie płacą Lasy Państwowe. Na ten cel zostało przeznaczonych 10,5 mln zł, dzięki czemu właściciele niemal 1/3 lasów prywatnych mają plany sfinansowane przez Lasy Państwowe.

– Taki plan to dla właściciela podpowiedź, jak gospodarować lasem, by przynosiło to korzyści, było bezpieczne dla przyrody, a las służył kolejnym pokoleniom. Dla ogółu społeczeństwa gwarancja, że las pozostanie lasem i będzie fachowo pielęgnowany, bez szkody dla środowiska naturalnego – wyjaśnia Michał Gzowski.

Lasy Państwowe na rzecz prywatnych lasów

i

Autor: Materiał prasowy

Wszystko transparentnie

Dofinansowanie planów przez Lasy Państwowe spowodowało jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Oferując środki, udało się wyegzekwować od wykonawców planów jednolity standard. Jak mówi dyrektor Kubica: – Dotujemy, ale za to wymagamy jakości. Plany i mapy leśne powstają teraz w postaci cyfrowej. I czy to na Podhalu, czy na Suwalszczyźnie – mają jednolitą postać. Dzięki temu wszystkie dane z planów mogą trafiać do internetowego Banku Danych o Lasach (bdl.lasy.gov.pl).

– Bank Danych o Lasach to kompletna i niezwykle szczegółowa informacja o polskich lasach. Każdy może tu sprawdzić, jak wygląda dowolny fragment leśny w Polsce, a nawet jakie prace tam zaplanowano. I przekonać się, że w polskich lasach, niezależnie od tego, czyje są, nie ma mowy o żadnych „rabunkowych wycinkach”, a jest to starannie zaplanowana, transparentna działalność – mówi dyrektor Kubica.

W ostatnim czasie pojawiły się w Banku Danych o Lasach rozwiązania informatyczne dla starostw, które obsługują prywatnych właścicieli. Lasy Państwowe corocznie wydają kilka milionów złotych na finansowanie banku.

Bezpieczeństwo pożarowe

Lasy Państwowe czuwają także nad bezpieczeństwem pożarowym i ochroną lasów prywatnych właścicieli. – To my jako jedyna instytucja w Polsce posiadamy system leśnych dostrzegalni pożarowych, dyżurów i łączności. W razie wybuchu ognia w lesie działamy tak samo, niezależnie od tego, gdzie się pali –mówi dyrektor Kubica. Właściciele lasów korzystają także na działaniach ochronnych prowadzonych przez Lasy Państwowe. Chodzi o ograniczanie populacji szkodliwych owadów.

lasy panstwowe

i

Autor: Materiał prasowy