LUX MED

i

Autor: Materiały prasowe

Zrównoważony rozwój

Misja Grupy LUX MED jest naszym kompasem ESG - mówi Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED

2023-09-05 0:05 Materiał sponsorowany

ESG – to skrót od angielskiej nazwy „Environmental, social and corporate governance”, co oznacza: środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Prawo unijne, a konkretnie dyrektywa CSRD nakazuje firmom raportowanie ESG. Duże firmy nie objęte obecnie dyrektywą NFRD (dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych), czyli tak, jak Lux Med, muszą złożyć sprawozdanie dotyczące roku 2025 w 2026 r.

– Dlaczego grupa LUX MED już teraz zdecydowała się na opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju?

Przede wszystkim dlatego, że jest to zgodne z naszą misją. A jest nią pomaganie ludziom, by żyli dłużej – zdrowi i szczęśliwi – oraz czynienie świata lepszym. Dlatego zdecydowaliśmy się szybciej niż jest to wymagane opracować raport, by już teraz móc dopracowywać naszą strategię ESG.

Najpierw przeanalizowaliśmy punkt, w którym dzisiaj jesteśmy na drodze do zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu m.in. w przyszłości będziemy mieć możliwość porównania osiągniętych wskaźników z wskaźnikami wyjściowymi. Naszym priorytetem jest dekarbonizacja oraz popularyzacja zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Jeżeli my żyjemy lepiej, to świat też będzie lepiej wyglądał, bo dbamy o siebie i dbamy o to, co wokół nas. To jest bardzo naturalne i zgodne z tym, jaką firmą jesteśmy i dokąd zmierzamy.

– Czy publikacja raportu oznacza, że także w obszarze zrównoważonego rozwoju LUX MED chce być liderem?

Raport Zrównoważonego Rozwoju publikujemy wcześniej, niż będzie to wymagane, czyli od 2025 r. Chcemy szybciej się przygotować, ponieważ podchodzimy bardzo poważnie do tematu ochrony środowiska. Skupiliśmy się na obszarach: dekarbonizacji, digitalizacji, zużyciu energii czy zarządzania odpadami. Kluczowym jest dążenie do zerowej emisji CO2. Planujemy dojść do zeroemisyjności w 2040 r. Cel ten jest zgodny z planem dekarbonizacji naszego właściciela Bupa.

Nie ukrywam, że w trakcie zbierania i analizy danych do raportu wiele rzeczy nas zaskoczyło. Widzimy, że przed nami bardzo długa droga, ale cieszy mnie również to, że świadomość naszych pracowników w temacie ESG jest już bardzo wysoka. Nie zwracanie uwagi na potrzeby planety prowadzi do katastrofalnych efektów. Tak dalej być nie może, musimy zacząć działać szybko.

– Czym dla pani jest zdrowie planety?

Przede wszystkim świeżym i zdrowym powietrzem, stabilnym klimatem i zachowaną bioróżnorodnością. Dlatego tak ważne jest zmniejszenie efektu cieplarnianego i dbanie o równowagę między działalnością człowieka a otaczającą nas naturą.

– W jaki sposób LUX MED dba o zdrowie planety?

Dzisiaj LUX MED może się pochwalić tym, że prowadzi działalność w oparciu o około 50 proc. energii odnawialnej. Przed nami jeszcze długa droga m.in. termomodernizacja budynków, instalacja pomp ciepła czy korzystanie z samochodów hybrydowych. Od kilku lat prowadzimy projekt Healthy Cities, który zachęca do aktywności fizycznej – do robienia każdego dnia minimum 6 tys. kroków. Bardzo się cieszę, że z roku na rok angażuje się w niego więcej osób. Naszą kolejną inicjatywą jest Indeks Zdrowych Miast, czyli zestawienie 66 miast na prawach powiatu, który pokazuje jak walczą one o zdrowie mieszkańców i tworzenie zrównoważonych przestrzeni. Zaangażowani w projekt eksperci opracowali konkretne kategorie, zbudowane ze wskaźników mierzących np. stan środowiska, komunikację w mieście, urbanizację czy edukację. Indeks jest punktem wyjścia dla miast, które powinny popracować nad tworzeniem zdrowych miejsc do życia, a także inspiracją do działania. Indeks cieszy się bardzo dużą popularnością.

– LUX MED nie pozostał też głuchy na potrzeby naszych sąsiadów z Ukrainy wobec toczącej się tam wojny.

Mamy rozbudowany program wsparcia medycznego i zawodowego dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Program oparty jest na trzech filarach – pomocy doraźnej, leczeniu szpitalnym i rozwoju zawodowym.

Ma zapewnić pilną pomoc medyczną, opiekę lekarzy specjalistów oraz szpitalną i możliwość podjęcia pracy w branży medycznej w Polsce. Projekt jest finansowany przez Bupa, ubezpieczyciela i świadczeniodawcę usług medycznych na całym świecie, właściciela Grupy LUX MED. Od 25 lutego ub. roku zrealizowaliśmy już ponad 400 tys. świadczeń medycznych dla uchodźców i pomogliśmy ponad 225 tys. osób. Obecnie pracuje u nas ponad 270 osób z Ukrainy.

– Czy dla LUX MED–u zrównoważony rozwój jest wyzwaniem?

Wyzwaniem jest stworzenie trwałej równowagi miedzy troską o zdrowie i środowisko, a celami biznesowymi i rozwojowymi. Dlatego bardzo się cieszę, że misja LUX MED–u napędza naszą działalność. Kroki związane ze strategią biznesową są prowadzone z myślą o zrównoważonym rozwoju. To ma wielkie znaczenie i głęboki sens.

Partnerem materiału jest

 

luxmed logo

i

Autor: Materiały prasowe