Można już składać wnioski o dodatek osłonowy

2022-01-21 7:16
Można już składać wnioski o dodatek osłonowy foto rodzina
Autor: Shutterstock

„Już od ponad dwóch tygodni można składać wnioski o dodatek osłonowy. Jest to jeden z kluczowych elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie w bezprecedensowej kwocie ponad 4 mld zł trafi do blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w Polsce” – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wsparciem w ramach dodatku osłonowego objęci zostaną mieszkańcy Polski, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Kwota wsparcia będzie wynosić od 400 zł do ponad 1400 zł w zależności od wysokości dochodu, liczby osób w gospodarstwie domowym i źródła ogrzewania.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Co ważne, dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności.

Zasada „złotówka za złotówkę”

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie – wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek o wsparcie składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Automatyczne objęcie taryfą gazową wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Dodatkowo Rząd przyjął projekt rozszerzający grono uprawnionych do taryf na gaz, co jest korzystnym rozwiązaniem dla obywateli. Po wejściu w życie ustawy automatycznie każda spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa będzie korzystała z taryfy gazowej z wyrównaniem od 1 stycznia. Nie będzie to wymagało żadnych oświadczeń czy dokumentów. Ponadto, szpitale, szkoły, żłobki, instytucje kultury będą mogły przejść na taryfę gazową w zakresie działalności podstawowej, a nie gospodarczej, co będzie wymagało oświadczenia.

To szerokie rozwiązanie pozwoli chronić nie tylko obywateli, ale i placówki wykonujące niezbędne zadania z perspektywy ochrony obywateli i interesów państwa.

Dodatek osłonowy częścią rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Dodatek osłonowy jest częścią tarczy antyinflacyjnej, w skład której wchodzi też m.in. obniżenie VAT-u, akcyzy na gaz, ciepło i energię. To kompleksowy instrument, który zniweluje rosnące ceny, jednocześnie nie hamując wzrostu gospodarczego i wspierając tych, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują. Polska jako jedyne państwo w Unii Europejskiej zdecydowała się na tak kompleksowe i długoterminowe rozwiązanie.

Więcej informacji o dodatku osłonowym znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat.

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy logotyp zobaczmy
Autor: Materiały prasowe

PARTNEREM MATERIAŁU JEST

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy logotyp
Autor: Materiały prasowe